Ingen slår Helse Vest i effektiv utnyttelse av helsekronene. Ifølge en nye tall fra Samdata, troner vi her i vest fortsatt på topp.

– Det er billigere å drive sykehus i vest. Befolkningssammensetningen gir lavere behov for sykehustjenester. Det er høy befolkningsvekst, og befolkningen er ung, forklarer forskningsleder Jorid Kalseth ved SINTEF Helse i Trondheim.

Professor Jan Erik Askildsen ved Rokkansenteret ved Universitet i Bergen bekrefter dette:

– Pasientene gir god uttelling i dette systemet i forhold til hvilken innsats man har, sier professor Jan Erik Askildsen ved Helseøkonomi Bergen.

Bjørg Sandal er fornøyd med at Helse Vest fortsatt ligger øverst på listen over effektive helseregioner. Men hun sier at dette ikke er et tema i det daglige.

– Å yte gode tjenester for pasienten står fremst for oss. At vi greier å gi tjenestene på en solid og effektiv måte, synes vi er hyggelig, sier Bjørg Sandal.

Selv om Helse Vest er mest effektiv av alle, gir ikke det nødvendigvis goodwill og mer penger i kassen når budsjettene skal vedtas.

– Det virker ikke som om man får mer avkastning i det politiske systemet på å være effektiv. Det er gunstig for pasientene, men ikke i budsjettkampen, sier Jan Erik Askildsen.