Før helgen tok advokat Helge Wesenberg opp saken. Han mente påtalemyndigheten ikke lenger hadde anledning til å opprettholde restriksjonene. Wesenberg mente disse skulle vært opphevet da hovedforhandlingene startet.

Retten var delt i sin oppfatning av spørsmålet, men flertallet mente at den hovedtiltalte 26-åringen fortsatt kunne sitte fengslet med besøksrestriksjoner.

Wesenberg har påkjært kjennelsen til Gulating lagmannsrett.