36-åringen som ble skadet i en arbeidsulykke i Lærdalstunnelen søndag kveld er innlagt på Haukeland Universitetssykehus med alvorlige skader.

En mann ble søndag kveld fastklemt i en saltkvern inne i Lærdalstunnelen i Sogn og Fjordane. Helse Bergen opplyser mandag at mannen har alvorlige skader.

Meldingen kom klokken 19.20, da ambulanse, brannvesen og politiet rykket ut til ulykkesstedet. Mannen var ved bevissthet da han ble frigjort.

Mannen er nå fraktet med luftambulanse til Haukeland Universitetssykehus. Mandag var representanter for Statens vegvesen, politiet og Arbeidstilsynet på ulykkesstedet.

— Så langt vi har fått opplyst, er det snakk om vevskader. Men 36-åringen slapp fra det uten bruddskader, forteller lensmann Helge Ødegaard i Lærdal.

— Vi har ikke avhørt verken den skadede eller andre involverte. Derfor er det vanskelig å si noe konkret om detaljene rundt ulykken.

Den skadede hadde satt foten fast i saltkvernen i forbindelse med lessing av veisalt ved et saltdepot inne i tunnelen.

Statens vegvesen har satt vintervedlikeholdet i området ut til underentreprenøren E. Opedal & Sønner AS, som igjen har hyret Aurland-firmaet Leif Turlid AS til å gjøre vintervedlikehold som salting og brøyting. Den skadede 36-åringen var ansatt i dette firmaet, altså en underentreprenør av underentreprenøren.

E16 gjennom tunnelen ble stengt i begge retninger mens redningsarbeidet pågikk, men ble gjenåpnet for trafikk klokken 21 søndag kveld.