Det bekrefter overvåkingssjef på Vestlandet, Steinar Karlsen til Bergens Tidende. Overvåkingssjefen vil ikke kommentere hvorvidt POT også benytter kilder på andre arbeidsplasser.

Analysere trusselbildet

— For å kunne å gi en så god analyse av trusselbildet som mulig, benytter vi åpne kilder i ulike miljøer og institusjoner. I dag er det aktuelt blant annet idet muslimske og nynazistiske miljøet. Universitetet i Bergen er også en institusjon hvor vi også har kilder.

-Betyr dette at POT også har kilder i de muslimske foreningene i Bergen?

-Det vil jeg ikke kommentere. Men etter terroraksjonen den 11. september har vi behov for å innhente informasjon som er direkte relatert til denne.

-Kan de andre institusjonene hvor POT har kilder også være arbeidsplasser.

-Ytterlige og mer konkrete kommentarer kan jeg ikke gi.

-Hva er åpne kilder?

-Det er kilder som vi har kontakt for å få informasjon som kan bidra til å kartlegge trusselbildet i Norge. Det er ikke noe negativt i dette. Tvert imot bør det være en borgerplikt å bistå Overvåkingspolitiet med informasjon som kan trygge landets sikkerhet. Ikke minst er det viktig etter terrorangrepene på USA og krigsutbruddet i Afgahnistan.. Disse kontaktene skjer helt åpent. Det er ingen hemmeligheter rundt dette.

Hemmelige kilder

— Betyr dette at disse kildene er offentlige og at BT kan få navn på kildene.

-Nei, det er ikke mulig.

Overvåkingssjef Karlsen sier at kommunikasjonen mellom POT og kildene går begge veier.

— Det kan skje at POT ber om om informasjon fra kildene.. I andre tilfeller at kildene henvender seg til POT. Vi har kontakt begge, hevder Karlsen.

— Kan du garantere at POT ikke driver ulovlig overvåking på linje med ulovlige overvåkingen som Lund-kommisjonen avdekket?

Ingen ulovlig overvåking

— Jeg kan bare garantere for Vestlandsregionen. Svaret mitt er ja.

— Hvordan kan vi stole på det?

— Gjennom de kontrollrutiner som Stortinget har opprettet.

Blant annet har utvalget for etterretning og sikkerhet (EOS-utvalget som har tilgang undersøke alle våre arkiver adgang til å gå igjennom alle forhold rundt sakene vi arbeider med.

— Føler du at POT har et behov for å renvaske seg etter den ulovlige overvåkingen som ble avdekket gjennom Lundkommisjonen.

— Jeg kan bare svare for POT på Vestlandet sine vegne. Vi ønsker en åpen dialog om vår virksomhet. Derfor stiller vi gjerne opp på institusjoner og arbeidsplasser for å orientere om virksomheten.

I MANGE MILJØER: – POT har kilder i mange miljøer, blant andre Universitetet i Bergen, sier overvåkingssjefen på Vestlandet, Steinar Karlsen. Men han vil ikke svare konkret på om POT også har kilder på andre arbeidsplasser.
Foto: Rune Sævig