• Herman Frieles fremste fortrinn er hans enorme evne til å begeistre, mener organisasjonspsykolog Nils Sortland.

I spissen på et team på fire i rådgivningsfirmaet Nye Fakta har Sortland over et halvt år observert Herman Friele og de øvrige listetoppene i bergenspolitikken.

Teamet har bestått av to organisasjonspsykologer, en markedsanalytiker og en frilansjournalist. De har samarbeidet om å utarbeide en skriftlig evaluering av kandidatene. Deriblant mannen som 27. oktober skal velges til Bergens nye ordfører for fire år — hvis ikke de pågående byrådsforhandlingene havarerer.

Det valget gjelder for fire år, selv om Frieles partifeller i byrådet blir felt underveis.

Sortland og hans team legger vekt på følgende i sin beskrivelse av Friele:

«Skuffet og forvirret»

«Herman Frieles kommunikasjonsform bærer preg av at han er vant til at folk hører på det han har å si. Suksessen i næringslivet gjør det naturlig at mange ly t ter til ham med respekt og interesse.

Når han nå har skiftet arena, virker han til tider skuffet og forvirret over at hans nye publikum krever noe annet av ham. I slike tilfeller mister han den va n lige flyten i tanke- og ordrekken og fre m står som stotrende og usikker. I den første delen av perioden som ordførerkandidat prøvde han å møte kr i tikken som kom gjennom å smile avvæ p nende og svare ved å reformulere spørsmålet, for eksempel ved å si at he l ler enn å se på hvor man skal kutte i u t giftene, bør man se på hvordan man kan skape mer næringsaktivitet. Senere skiftet han taktikk til å være mer offensiv og direkte angripende, som i det TV-sendte folkemøtet der han spurte A n ne-Grete Strøm-Erichsen om hvordan hun kunne stille til gjenvalg. Dette viser at Friele er godt i stand til å tilpasse seg til nye arenaer og nye krav, selv om den form for angrep neppe styrker den d e mokratiske prosessen. Frieles fremste fortrinn når det gjelder kommunikasjon er hans enorme evne til å begeistre gjennom å sette søkelyset på muligheter, og med glød å omtale spe n nende visjoner og troen på at disse er mulige å nå. Problemet er at så lenge han ikke blir mer konkret i beskrivelsen av hvordan han mener disse visjonene skal nås, vil noen miste begeistringen og til og med finne ham lite troverdig. Dette er sannsynligvis Frieles største utfordring med hensyn til å nå målet om å bli ordfører. Denne utfordringen handler om å akseptere at den politiske arenaen har en annen kommunikasjon s kultur enn den han er vant med fra n æ ringslivet. Herman Friele kan utmerket vel vise seg å være rette person til å en d re denne kulturen, men neppe før han eventuelt blir ordfører.» Ovenstående er vel å merke skrevet før valgdagen 15. september.

- Kan forandre kulturen

I et intervju med BT før valget, pekte teamet fra Nye Fakta på Aps byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen som best egnet til en toppjobb i kommunen. Men også Herman Friele er en god kandidat, sa Sortland.

— Dersom målet er å forandre kulturen i kommunen, er Herman Friele best skikket. Ingen kan som ham få frem gløden og begeistringen. Han har et potensial for å styrke bergensernes selvtillit, sa psykolog og hodejeger Sortland og tilføyde med et smil: - Dersom det trengs.

ORDFØRERKRØLLER: Med Herman Friele får Bergen en ordfører med distingverte krøller i nakken. <br>Foto: JAN M. LILLEBØ