• Dette er en tvist av ren naborettslig karakter, sier advokat Ståle Eeg Nielsen, som representerer utbygger i feiden ved Bellevue.

Han mener påstandene om at Broder Lund har tatt seg til rette i forhold til naboene er helt feilaktig.— Jeg skjønner at Geir Brekke foretrekker å ha en skog og ikke et hus som nabo, men det er helt feil at noen har tatt seg til rette på hans eiendom. Så langt er arbeidet kun gjort på egen tomt. Dersom det blir nødvendig å bruke andre naboers eiendom for å få bygget reist, må vi søke om særskilt tillatelse til det. Foreløpig har ikke det vært nødvendig, sier advokat Eeg Nielsen. Han mener det er Gunnar Holmefjords prosjekt som er det problematiske. - Holmefjord frykter at dette prosjektet kan føre til vanskeligheter for hans eget prosjekt. Hans plan for utnyttelse av egen tomt er større enn utnyttelsen av denne, hevder Eeg Nielsen.

Les også:Luksusprosjekt vekker strid