Sp har kritisert det manglende fortettingsmålet en rekke ganger.

I den gamle Kommuneplanens arealdel (KPA) var det et mål om at 60 prosent av all boligbygging skulle foregå som fortetting blant allerede eksisterende bebyggelse.

I den nye planen er kravet økt. Nå skal 80 prosent av alle nye boliger foregå som fortetting. Men med alle de nye områdene som nå åpnes opp for boligbygging vil ikke politikerne nå sine egne mål. Det vedgår Dag Skansen (H).

— Dette vil nok ikke gi 80 prosent fortetting, men vi bestiller jo fortettingsprosesser i det videre planarbeidet som fagetaten skal utføre.

Fortsetter videre

Rett etter den nye KPA er vedtatt, som skal gjelde fra 2010-2021, starter arbeidet med utviklingen. Denne skal nemlig rulleres allerede om fire år.

— Slik sett vil vi være kommet godt i gang med dette arbeidet, sier Skansen, som karakteriserer fortetting som en kjempeutfordring.

— Flere saker har vist at når vi skal fortette i etablerte områder får vi masse reaksjoner fra dem som er vant med å ha det som de har det.

Aarø mener byrådet er for lite offensiv.

— De andre norske storbyene har fortettingsmål, og ingen av dem har mål som er under 80. Når de greier det så trenger det vel ikke være så vanskelig for Bergen.

Sp-politikeren peker på Stavanger.

— De har et mye større arealproblem enn Bergen, men klarer å fortette med stor befolkningsvekst uten å ta i bruk nye områder.

Han har flere ganger utfordret byrådet på om de når målet om 60 prosent fortetting.

— Da får jeg svar på at byrådet ikke har gode nok verktøy til å finne ut om Bergen når målene. Derfor har vi sendt inn forslag om at kommunen må lage slike verktøy.