Kjør kollektivt, er oppfordringen fra samferdselsetat og politikere.

Enklere sagt enn gjort, svarer svært mange bergensere og striler:

De opplever at det er umulig å få hverdagen til å gå i hop uten å kjøre bil. Samtidig gjør stadig flere biler på veien og stadig flere veiarbeider det enda vanskeligere å nå alle gjøremål. Et klassisk dilemma som aldri synes å ha en ende.

Bt.no vil sette søkelys på trafikksituasjonen i Bergen og omland i tiden fremover. Vi vil høre om dine trafikkopplevelser og om hvilke utfordringer du møter.

Send en mail til nyhetsweb@bt.no eller en sms/mms til 2211.

Brukte tips blir honorert.