— På bakgrunn av hans mentale tilstand mener vi det er en mulighet for at han vil kunne gjøre alvor av truslene. Derfor begjærte vi ham varetektsfengslet, sier politiadvokat Bjarne Aarlie.

Under fengslingsmøtet ved Nordhordland tingrett i går, innrømmet mannen at han fortalte om disse tankene til ansatte på sosialkontoret. Han avviste at han mente å gjøre alvor av tankene.

- Gal avgjørelse

Nordhordland tingrett avviste politiets begjæring, og viste til at uttalelsene kom i en behandlingssituasjon.

— Retten mener at han ikke hadde forutsetninger for å forstå at uttalelsene kunne oppfattes som trusler. Det synes jeg er en riktig vurdering, sier Helge Hansen, mannens forsvarer.

Hansen viser også til at mannen ønsker behandling for sine psykiske problemer.

Politiadvokat Bjarne Aarlie mener avgjørelsen er feil og påkjærte kjennelsen. Mannen blir sittende innesperret til i dag. Da skal Gulating lagmannsrett behandle politiets fengslingsbegjæring.

— En faks fra en av behandlerne som kom inn mens tingretten skrev kjennelsen, viser at det var feil å løslate ham.

Aarlie vil ikke kommentere innholdet i faksen.

Stikke med kniv

Politiet mener at truslene er såpass konkret beskrevet at de må tas svært alvorlig. Mannen skal blant annet ha sagt at han ville stikke dem med kniv, og at han kjente til bevegelsesmønsteret deres, opplyser Aarlie.

Mannen skal også ha kommet med drapstrusler mot eks-samboeren overfor sin egen mor. Han har de siste dagene vært innlagt ved en psykiatrisk institusjon.