ARNE COLLIANDERarne.colliander@bt.no

Prosessfullmektig Tor Øystein Enge, som representerer en av de ni sparkede Hansa-ansatte, leste i retten i går opp flere eksempler på dette.— Det har åpenbart vært vanlig at ansatte tok med seg både flasker og hele kasser. Ved ett tilfelle skal dette også ha vært velsignet av produksjonssjefen, konkluderte Enge med, etter å ha referert fra politiavhør av andre Hansa-ansatte enn de sparkede.

Trodde ikke sine egne ører Personaldirektør Sigurd Teigen avviste at Hansa-ledelsen kjente til at dette foregikk i stor målestokk. - Vi trodde nesten ikke våre egne ører da vi hørte hva som ble fortalt da vi kalte inn den ansatte Crifo først fikk mistanke til, sa han. Denne personen er identisk med det 42 år gamle hovedvitnet, som senere har gått tilbake på sine forklaringer og utpeking av kolleger. - Vi fikk høre at ansatte som vi overhodet ikke ville mistenke for å være med på noe slikt, ikke hadde rent mel i posen. Da begynner du å lure, tilføyde personaldirektør Teigen.

Kritikk Han fikk kritikk fra de sparkedes advokater for at bryggeriet ikke hadde krysskontrollert beskyldningene mot dem godt nok. - Vi mente selv at grunnlaget for avskjedigelsene var gode nok, svarte Teigen på kritikken.Personaldirektøren opplyste ellers i sin vitneforklaring at Hansa-ledelsen i de første samtalene med hovedvitnet ikke fant grunn til å tvile på sannhetsgehalten.- Han virket helt normal og klar, sa Sigurd Teigen.

Ba om mer kjøtt på beinet Hovedtillitsvalgt Helge Olsen avgav også forklaring i går. Da privatetterforskerne fra Crifo inntok Hansa, hevdet han at han i om lag en uke trodde det var politifolk fra Kripos som foretok undersøkelser i og rundt bryggeriet. - Hvordan ser du på avskjedigelsene? ble han spurt.- Hvis noen stjeler, har de ingenting i Hansa å gjøre. Men i disse sakene har vi flere ganger bedt om å få mer kjøtt på beinet, uten å få det, forklarte Olsen.Det er i alt innstevnet 32 vitner i saken, som etter planen skal gå i en uke til før den blir tatt opp til doms. Senere kommer sakene til ytterligere seks avskjedigede medarbeidere for retten.