Genet Paulos Tedla

Kort tid senere dukket hun opp i Sverige med ny identitet. Gjennom familiegjenforeningsordningen kom Genet Paulos Tedla (22) seg trygt og tilsynelatende helt lovlig til landet, uten å bli utsatt for den samme nitide undersøkelsen som asylsøkere og flyktninger ellers må gjennom. Men for Tedla og den angivelige ektefellen (27) er familiegjenforening kun et transportmiddel fra Eritrea til Norge.

Asyl i Sverige

Hensikten med å søke familiegjenforening gjennom proformaekteskap eller forfalskede vigselsattester er at den nyankomne kan forsvinne fra Norge for å søke asyl i Sverige. Dette er mulig siden personer som kommer til landet på familiegjenforeningen ikke blir registrert ved fingeravtrykk. Dermed kan de dukke opp i nabolandet under ny identitet, vel vitende om at det er vanskelig å spore dem tilbake til Norge.

Dette er politiets hovedteori om hva som egentlig skjedde da Genet Paulos Tedla (22) ble meldt savnet av 27-åringen i Bergen rett før jul.

Politiet knytter den mystiske forsvinningen opp mot en identisk sak fra Førde i fjor. Felles for de to eritreiske kvinnene er at de begge kom til Norge på familiegjenforening bare uker før de ble meldt savnet.

— Jeg kan bekrefte at vi har hatt kontakt med politiet i Førde grunnet likhetene mellom disse to sakene. Vi har fått sendt over hele sakskomplekset, sier politiinspektør Svein Erik Krogvold, uten at han vil kommentere sammenhengen mellom sakene.

Stor interesse fra Førde

BT vet at kvinnen som forsvant fra Førde ble oppsporet på et asylmottak i i Stockholms-området. Da hadde hun søkt om opphold i Sverige på humanitært grunnlag under en ny identitet. Dette ville trolig aldri blitt oppdaget uten en massiv politietterforskning.

Savnetmeldingen fra hennes angivelige ektemann i Førde ble levert i håp om at kvinnen med dette skulle falle ut av registrene i Norge. Mannen ble i Fjordane tingrett frifunnet for falsk forklaring og falsk savnetmelding fordi retten tok hensyn til en unntaksbestemmelse i straffeloven om at man slipper straff for å lyve til politiet, dersom man lyver for å holde en annen kriminell handling skjult.

— Vi valgte å avslutte etterforskningen da vi fant kvinnen i god behold. Dermed satte vi ikke inn ressurser på å gå i dybden for å finne ut hva som var det bakenforliggende kriminelle forholdet, sier Åge Løseth, som var etterforskningsleder i Førde-politiet.

Han følger utviklingen i Genet-saken med stor interesse. Ankesaken fra Førde-forsvinningen kommer opp i lagmannsretten 26. januar.

— Dersom dommen oppheves vil det være aktuelt å gjenoppta etterforskningen. Siden de to sakene er nærmest identiske, vil vi uansett ta kontakt med politiet i Bergen for å få en oppdatering, sier Løseth.

Har tatt ny identitet

BT er kjent med at Genet Paulos Tedla forsøker å skjule sine forbindelser til Norge. Gjennom å ha lagt til en "H" i fornavnet sitt og kun bruke Paulo som etternavn, håper hun å unngå å bli gjenkjent via søk i norske registre. Kvinnen har også endret sin fødselsdato på identitetspapirene hun bruker i Sverige.

Politiet i Bergen har ennå ikke snakket direkte med Tedla. Kommunikasjonen har gått via et mellomledd, og politiet er blant annet derfor usikre på om 22-åringen faktisk har søkt asyl i Sverige. Dersom kvinnen får opphold, forventer politiet at hun vil søke familiegjenforening med en mannsperson fra Eritrea i tiden som kommer. Det var nemlig slik 27-åringen som nå sitter fengslet i Bergen kom til Sverige i 2010, gjennom proformaekteskap med en annen kvinne. Senere søkte han asyl og fikk opphold i Norge.

— Slik vi ser det er savnetsaken vår nå løst. Hva som skjer videre med utlendingssakene til de involverte personene vil være opp til UDI og Politiets utlendingsenhet, sier politiinspektør Krogvold.

27-åringen som sitter varetektsfengslet for falsk forklaring mener imidlertid at han ikke har gjort noe ulovlig.

— Han sier at det var et ekteskap basert på kjærlighet som tok slutt, og at det ikke kan relateres til ulovlig innvandring, sier hans advokat Fredrik Verling.