— Flertallet av dem vi får inn, stikker bare av. Vi kan ikke holde dem igjen med mindre de er suicidale eller til fare for andre, sier seksjonsoverlege Rune Fanebust ved medisinsk intensiv- og overvåkingsavdeling på Haukeland Universitetssykehus.

Hans avdeling får inn de tyngste GHB-relaterte overdosene, de personene som er bevisstløse. Pågangen er stor, spesielt i helgene.

Reiser om natten - Det typiske er at de kommer til oss og er fullstendig ikke-kontaktbare. De reagerer heller ikke på motgifter. Vi må bare sikre luftveier og vente til det gir seg. Så bråvåkner de, og da er mange i forbausende god form, sier Fanebust.

Lege Olav Lutro er Fanebusts kollega og jobber på medisinsk avdeling. Dit kommer de fleste GHB-overdosene. Han bekrefter at mange av pasientene forsvinner, og er bekymret for konsekvensene.

— Tatt på magefølelsen vil jeg si at godt over halvparten stikker. De våkner gjerne på natten og reiser. Problemet er at det gjør det umulig å få til en organisert oppfølging. Det er noe vi bestreber oss på å få til med pasienter som har hatt en forgiftning, sier Lutro.

- Hvilke konsekvenser får dette?

— Noen av disse kunne trengt hjelp for å gripe fatt i et rusproblem. Kanskje også innleggelse i rusomsorgen eller oppfølging på psykiatrisk poliklinikk. GHB-overdose kan være symptom på uheldig rusbruk og en indikasjon på andre problemer, sier Lutro.

«Bare litt mye» Overlege Rune Fanebust forteller at mange som våkner fra GHB-overdose mener de ikke har noe problem.

— «Det ble bare litt mye denne gangen, jeg har kontroll», er en gjenganger. Noen tar nok skrekken, men de fleste vil vel ruse seg igjen, tror overlegen.

Lutro viser til et stort apparat som kan kobles inn overfor overdosepasienter.

— Det kan være lege, fastlege, psykiater eller sosionom. Vi har egne rusmedisinere, oppfølgende team fra kommunen, og det finnes egne ungdomsteam, PUT. Men når pasientene forsvinner, blir det vanskelig å koble inn noe av dette, sier Lutro.

Det er ikke bare helsevesenet som sliter med å få tak på det økende GHB-problemet. Politiet er ofte ikke inne i sakene i det hele tatt.

— Vi mangler god oversikt over GHB-bruken. Om helsevesenet tar seg av en overdose i våre kommuner, blir jo ikke vi koblet inn, sier lensmann Odd Dale i Askøy, Sotra og Øygarden.

- Burde kommet samtidig Dales politikollega, Kurt Inge Hordvik i Nordhordland lensmannsdistrikt, opplever det samme.

— Det er problematisk at vi ikke får vite hvor det brukes narkotika. Skjer det en overdose, er det helsevesenet som tar seg av det. Og de har streng taushetsplikt.

Hordvik påpeker at det er «utrolig vanskelig» for politiet å komme i ettertid og starte en etterforskning.

— Slike saker er typisk ferskvare. Vi burde vært der samtidig med ambulansen, sier Hordvik.