13. februar 2002 filmet en av TV2s fotografer en smilende og tyggegummityggende Viggo Kristiansen i åtte sekunder. Det var like etter at han hadde fått lovens strengeste straff for barnedrapene i Baneheia.

I går møtte sjefredaktør Kåre Valebrokk for Bergen Tingrett, tiltalt for å ha publisert disse bildene. På dommer Stein Dons Heinfjells spørsmål svarte han at TV2 viste hva de gjorde da de brøt loven, og at de ville ha gjort det samme igjen.

I strid med norsk lov

Både aktor og forsvarer var enige i at bildene var tatt og vist i strid med norsk lov. Det springende punktet ble om Den Europeiske Menneskerettighets-konvensjonen, som står over norsk lov, i ytringsfrihetens navn åpner for fotograferingen.

Aktor, politiadvokat Ørnulf Øyen, slo i sitt innledningsforedrag fast at det etter domstolloven er forbudt å ta bilder på vei til eller fra rettssaler, og inne i rettssaler, med mindre det er gitt tillatelse.

— Det er straffbart både å ta bildene og å publisere dem, sa Øyen. Han viste til at Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen stå over norsk lov, og at den gir en vidtgående rett til å publisere.

— Men den åpner for visse begrensninger i ytringsfriheten. Disse inngrepene må være hjemlet med lov, og de må være nødvendige i et demokratisk samfunn, fremholdt aktor. Han slo fast at fotoforbudet er ment å skulle verne tiltalte, og gi vedkommende ro i rettssalen.

- Må være absolutt

  • Fotoforbudet skal dessuten verne domstolens autoritet og upartiskhet, sa Øyen. Han slo fast at fotoforbudet i straffesaker må være absolutt.

Valebrokks forsvarer, advokat Jon Lyng, slo derimot fast at denne saken er så spesiell at her må Den Europeiske Menneskerettighets-konvensjonens bestemmelser om ytringsfrihet gå foran norsk lov. Lyng pekte på at Den Europeiske Menneskerettighets-domstolen i flere ytringsfrihetssaker hadde omgjort dommer fra norske domstoler. Han viste blant annet til Røv-saken. Der ble BT dømt i Høyesterett, men frifunnet av Menneskerettighetsdomstolen.

Ekstremt grov forbrytelse

— Retten må forholde seg til dette enkelttilfelle, og vurdere om TV2 hadde legitime grunner for å vise disse bildene, sa Lyng.

Han argumenterte med sakens helt spesielle karakter. At det var snakk om en ekstremt grov forbrytelse, og at Viggo Kristiansens reaksjon på dommen var helt spesiell.

— Dommen var avsagt, og bildene kunne således ikke påvirke retten. Kristiansen var dessuten identifisert med bilder gjennom flere måneder.

Reaksjonen hans på dommen viser hans totale mangel på følelser for andres lidelser, og bygger således opp under dommen, hevdet Lyng.

Betydelig offentlig interesse

Han pekte videre på at Viggo Kristiansens forsvarer gjorde kroppsspråket til et tema ved å hevde at Kristiansen tok dommen tungt og var nedbrutt.

— På denne bakgrunn får bildene betydelig offentlig interesse, sa Lyng.

Retten fikk i går se de omstridte åtte sekundene med Viggo Kristiansen.

— Dette er en sak som er prinsipielt viktig for en samlet norsk presse, og vi ønsker å ta den helt til topps i rettsvesenet for å få en avklaring, sa Kåre Valebrokk til BT.

TILTALT: Kåre Valebrokk forsvarte TV2s filming av Viggo Kristiansen i går, og lot seg gladelig fotografere i retten.<br/>FOTO: TOR HØVIK