Den tidligere byrådslederen vitnet i rettssaken mellom Bergensia Badeland (BB) og Bergen kommune.

Etter vitneforklaringen spurte Bergens Tidende om hun føler kommunen har vært en grei samarbeidspartner for Bergensia Badeland.

– Jeg føler vi har forsøkt å gjennomføre avtalen på en ryddig måte, sier Strøm-Erichsen.

Betales med ekstra-penger

I retten handlet det mye om kommunens manglende finansieringsplan for 50-metersbassenget. I vedtaket fra 1998 om å samarbeide med BB sier bystyret at 50-metersbassenget skal finansieres utenom ordinære budsjetter.

Gjentatte ganger ble Strøm-Erichsen spurt om hva byrådet hadde gjort for å sy sammen finanseringen. Hun svarte at planene ikke var kommet langt nok til for eksempel å søke spillemidler.

Samtidig medgikk hun at politikerne i en lang periode rundt år 2000 var mest opptatt av å få på plass bydelsreformen og byparlamentarismen, ikke drive frem bassengsaken.

– Salg av Sentralbadet inngikk i pakken, og Arealutvikling (eier av BB) hadde tilbudt seg å kjøpe badet. Hvorfor ble dette avvist? spurte BBs prosessfull-mektig Rasmus Broch.

– Hvis vil skulle selge Sentralbadet måtte vi vite sikkert at 50-metersbassenget lot seg realisere. Vi kunne ikke risikere at byen sto uten svømmeanlegg, svarte Strøm-Erichsen.

Se BTV-innslag

Les mer i BT i morgen