Blant pent klipte plener, blomsterbed og velholdte hus i Gors vei, ligger 26 boligenheter tomme og til forfall.Eiendommene ved fjorden er overgrodde, husfasadene slitte og skitne, maling flasser av og et gammelt huskestativ ligger og ruster.

— Skal rehabiliteres

Forsvarsbygg eier husene, som tidligere ble brukt som boliger for ansatte på Haakonsvern.

VILLE VEKSTER: Eiendommene rundt de 26 boligenhetene i Gors vei er fullstendig gjengrodde.
RUNE SÆVIG
KLAR FOR BLOMSTER: Det er lite hygge å finne igjen på verandaene i de tomme husene i Gors vei.
RUNE SÆVIG
GAMMEL BESKJED: På boddørene vitner en gammel beskjed om at det en gang var langt mer aktivitet i nabolaget på 1990-tallet.
RUNE SÆVIG
KNUST: Noen av vinduene i de 26 boligenhetene er knuste.
RUNE SÆVIG

— Det er gjort et prinsippvedtak på at husene skal rehabiliteres og at de fremdeles skal brukes av Forsvaret, sier eiendomsdirektør i Forsvarsbygg, Haakon Øberg.Dette skrev BT også i august 2012. Siden har ingenting skjedd med husene.

Sopphus

Forsvarsboligene i Gors vei har vært et problem for Forsvarsbygg i mange år. Husene ble bygget i 1957, og på begynnelsen av 2000-tallet bodde det folk i hele nabolaget. Da ble det konstatert soppangrep i mange av boligene i Bergen Vest, og beboerne var bekymret for helsen til barna sine.

Forsvarsbygg rehabiliterte og solgte noen av boligene i Gors vei på det åpne markedet for rundt ti år siden. Siden ingenting har skjedd med de andre husene, bor beboerne i et nabolag hvor halvparten ligner på en spøkelsesby.

Renathe Iversen har bodd med samboer og to barn øverst i veien i nesten fem år.

— Det er på tide at de gjør noe. Det er ikke noe fint syn når du kommer nedover veien. Vi får litt tilbakemeldinger på det når vi får besøk, sier hun.

Venter på penger

Det som mangler er penger, og derfor er det fremdeles uvisst når det skjer noe i nabolaget.

— Forsvarsbygg sendte inn en årlig fornyelsesplan 15. september til Forsvarsdepartementet, der disse husene er meldt inn som behov. Endelig beslutning ligger hos departementet, sier Øberg.

Investeringsplanen blir klar i departementet i desember, og husene i Gors vei konkurrerer med mange andre prosjekter Forsvarsbygg jobber med i Norge.

Eiendomssjef Svein Olav Skaar forteller at han ikke har fått reaksjoner fra naboene det halvannet året han har vært eiendomssjef i Forsvarsbygg Utleie.

Usikre kostnader

Rundt Haakonsvern er de en såkalt hensynssone på 400 meter. Innenfor den er det strenge regler for bygging.

Hvor omfattende arbeidet blir, kan Øberg foreløpig ikke si noe om.

— Det er for tidlig. Vi må se på byggenes tilstand og alternative løsninger før vi konkluderer.

Hvor mye rehabiliteringen vil koste, er derfor heller ikke klar.

— Dette er ikke gunstig. Den beste måten å ta vare på bygg er at det bor folk i dem, sier Øberg.

SKALLER AV: Maling og murpuss trenger en god omgang.
RUNE SÆVIG