I fjor investerte Forsvarsbygg for nærmere to milliarder kroner i nye bygg og anlegg i hele landet.

— Uten de store oppdragene for Forsvarsbygg på Haakonsvern, hadde vi neppe unngått permitteringer, sier Arve Olav Sande, regiondirektør i Skanska Norge.

Entreprenørgiganten har i ett års tid arbeidet med å reise nytt treningssenter til 325 millioner kroner.

Også NCC og Veidekke Entreprenør er store aktører ved orlogsstasjonen. De lokale sjefene i disse selskapene er også tydelige på at oppdragene for Forsvarsbygg har hatt stor betydning.

— Oppdragene på Haakonsvern har gjort det betydelig lettere for oss å komme gjennom krisen, sier distriktssjef Lars Rune Folkedal i Veidekke.

Tørrdokken sysselsatte 150 NCC har ingen byggeprosjekter nå, men byggingen av tørrdokken til 395 millioner var en svært viktig jobb for selskapet her lokalt. Med folk fra underleverandørene sysselsatte dette oppdraget opp mot 150 personer.

— Denne jobben ga oss trygghet i en tid bransjen vår slet med å få nok å gjøre, sier distriktssjef Henning Simonsen i NCC Anlegg Vest.

De tre store entreprenørselskapene har knyttet til seg en rekke lokale underleverandører. Disse fikk også drahjelp til å komme igjen de tunge tidene. En oversikt fra Forsvarsbygg viser at rundt 500 personer ble sikkerhetsklarert i 2009 for å utføre ulike oppdrag knyttet til byggevirksomheten ved marinebasen.

Skanska har 35-40 ansatte i sving med det nye treningssenteret. I tillegg kommer rundt hundre arbeidsfolk fra underentreprenører.

— I bergensk målestokk er treningssenteret et stort oppdrag. For oss har oppdraget vært veldig avgjørende for sysselsettingen det siste året, sier regiondirektør Arve Olav Sande.

Mer igjen for pengene Forsvarsbygg ser heller ingen grunn til å beklage seg over finanskrisen. De planlagte og budsjetterte prosjektene har rullet og gått, uavhengig av nedskjæringer andre steder i samfunnet.

— Vi merket at vi ble en populær byggherre. På en av befaringene var det 80-90 personer, langt flere enn tidligere. Vi fikk flere anbud enn vanlig, og de var jevnere i pris og grundigere bearbeidet. Det var mer realisme i regnestykkene, sier regionsjef Bjørn Tore Rognstad i Forsvarsbygg Utvikling Vest.

Får hver fjerde krone I perioden frem til 2014 skal Haakonsvern bygges ut for ca. 500 millioner kroner i året. Marinebasen får desidert flest anleggskroner av alle forsvarsanlegg i årene som kommer.

— Når man samler Sjøforsvaret på ett sted, må dette, naturlig nok, resultere i investeringer, sier Rognstad.

I løpet av tre år, fra 2005 til 2008, ble investeringsrammene ved basen mer enn femdoblet. Nå går omtrent hver fjerde krone på Forsvarets investeringsbudsjett innen bygg og anlegg til Haakonsvern. Noe av midlene går til nybygg og nye anlegg, resten til rehabilitering og fornyelse av eksisterende bygg og anlegg.

— Resultatet blir en topp moderne marinebase, sier regionsjef Rognstad.