Stiftelsen skal bruke stedet til å utvikle en helserettet virksomhet, ifølge en pressemelding fra Forsvaret.

Forsvarseiendommen består av en hovedbygning på ca 3000 kvadratmeter, og seks boliger med til sammen ca. 25 mål tomt. Administrasjonsbygningen er fra 1990 og ble den gang tildelt Forsvarets Byggeskikkspris.

Stiftelsen vil overta anlegget i november i år, og skal bygge opp et senter for livsmestring som på sikt vil kunne gi 10 — 15 nye arbeidsplasser, ifølge pressemeldingen.