— Garnes leir og Kvarven er bare to av en lang rekke eiendommer som vil bli lyst ut for salg i årene som kommer, opplyser prosjektleder Øystein R. Kristoffersen i Skifte Eiendom til BT.

Skifte Eiendom er en prosjektorganisasjon under Forsvarsbygg. De har fått i oppdrag av Stortinget og regjeringen å kvitte seg med store deler av Forsvarets eiendomsmasse.

Garnes først ut

I Hordaland kan kystfortene på Herdla, Korsnes og Skjelanger bli frigitt, det samme kan store deler av Forsvarets 500 dekar store eiendom mellom Flesland og Kokstad.

Alt neste år vil Heimevernets øvingsområde på Garnes bli solgt. Verdien er anslått til rundt 20 millioner kroner. - Men vi vet ikke før markedet har talt. Vi skal snart innhente takst på eiendommen, sier Kristoffersen.

Eiendomsmeklere BT har snakket med, mener boligbygging vil gi best uttelling for kjøperen.

Også Midtun leir i Fana blir lyst ut for salg på nyåret. Heimevernet skal flytte ut i løpet av 2004.

Boligbygging på Kvarven

Men den gamle HV-leiren er bare en liten teig sammenliknet med området som Forsvaret vil legge ut for salg på Kvarven/Gravdal. Her eier Forsvaret til sammen 830 dekar, og en betydelig del av området kan bli solgt. I det foreløpige prospektet fra Skifte Eiendom blir området beskrevet som å ha stort potensial til boligformål.

— Storstilt utbygging på Kvarven vil vel utløse strid med friluftsinteresser og de som vil ta vare på gamle forsvarsminner?

— Vi har satt i gang arbeidet med en mulighetsanalyse der friluftsinteresser kulturminnevern og boligbygging blir sett i sammenheng. Det er bare aktuelt med salg til en aktør som vil oppfylle kravene om en god og balansert etterbruk, sier Kristoffersen.

Han har allerede vært i møte med planavdelingen i kommunen, byfjellsforvalteren og representant for Opus Bergen AS om det videre arbeidet med Kvarven-planene.

Flere planer

Forsvaret rømmer ikke Kvarven for godt, men skal fortsatt ha et visst tilhold i området, opplyser prosjektleder Kristoffersen.

Boligbygging er mest aktuelt i de sørøstlige delene av Kvarven-området, det vil si ned mot Nutec, sier han.

— Dermed kan vi se dette prosjektet i sammenheng med eksisterende planer BOB, Bergen Tomteselskap og andre grunneiere har for boligbygging i dette området. Felles atkomstløsninger vil alle parter være tjent med, mener Kristoffersen.

Bergen kommune mener en rekke forhold må avklares i det videre arbeidet, blant annet må boligbygging avklares i forhold til byfjellsgrensen.

Men Forsvaret kvitter seg ikke med alt. Verken Sverresborg, Koengen eller Bergenhus vil bli solgt. Her satses det på utleie, opplyser Kristoffersen.

GARNES: Garnes leir er en eiendom på 60 dekar, med lang sjølinje og 14 bygninger på totalt 5500 kvadratmeter.
KVARVEN: På Kvarven eier Forsvaret til sammen 830 dekar, og en betydelig del av området kan bli solgt.