Regnskapsbehandlingen i Forsvaret skal bli mer effektiv. Derfor er Forsvarets regnskapsadministrasjon (FRA) lagt til Bergen, nærmere bestemt til Sverresborg, inne på Bergenhus festningsområde. Her skal 62 medarbeidere holde styr på at Forsvaret betaler regningene sine i tide, og at fakturabeløpene stemmer.

Den nye regnskapsavdelingen skal ta seg av en halv million regninger i året. Fakturaene blir skannet og sendt elektronisk til Forsvarets avdelinger i hele Norge. Fortsatt foregår det noe regnskapsvirksomhet andre steder i landet, men i løpet av et par år skal alt skje i Bergen.

— Vi har i løpet av kort tid klart å etablere en effektiv, sentral enhet for styring og kontroll av regnskapsføringen for store deler av Forsvaret, sier sjefen for FRA, kommandørkaptein Ståle Eriksen.

Forsvaret har etablert et eget prosjekt, Golf-programmet, som har som mål å innføre et felles forvaltningssystem for hele Forsvaret. Felles regnskapsadministrasjon for alle forsvarsgrener er ett av de første trinnene i Golf-programmet.

Flesteparten av de 62 medarbeiderne kommer fra regnskapsenheten som tidligere lå på Haakonsvern.

— Vi har 15-20 medarbeidere som tidligere drev med regnskap for Forsvaret andre steder i landet, sier kommandørkaptein Eriksen.

Forsvarets regnskapsadministrasjon ble lagt til Bergen fordi det allerede var et stort regnskapsmiljø hos tidligere Sjøforsvarets forsyningskommando på Haakonsvern.

Forsvarssjef Sigurd Frisvold er godt fornøyd med at det første resultatet av Golf-programmet er satt ut i livet.

— Forsvaret kan nå tilfredsstille kravene som stilles i økonomireglementet for Staten. Fellesløsningene fra Golf-programmet er dessuten en forutsetning for at Forsvaret skal nå sine omstillingsmål, sier general Frisvold.