Soppskandalen i forsvarsboligene i Bergen Vest tiltar i styrke. Hittil er 65 av 137 utsatte militærboliger sjekket. Kun 25 er friskmeldt. I 40 boliger har man konstatert at soppen herjer.

— I 20 av disse husene er prøvene entydige. Nå avventer vi kontrollprøver fra de 20 siste, sier oberstløytnant Rune Røen, markedssjef i Forsvarsbygg.

I beste fall sørger farlig store soppmengder for skallebank og strie bekker med snørr. I verste fall kan muggsoppen resultere i astma og kreft.

Da BT for første gang fortalte om tilstandene for en måned siden, konkluderte mikrobiolog Finn Langvad ved Universitet i Bergen med at boligene er uegnet å holde hus i. "Flytt!", var hans klare oppfordring.

- Opprørt

Nå kan altså Forsvarsbygg komme til å selge "sopphusene" til private. Da må Rolf Ledal, konen og hans tre barn forlate Gors vei i Mathopen. Den beskjeden fikk familien servert i TVHordalands nyhetssending torsdag.

— Jeg er opprørt. Det holder ikke å bli opplyst om slik gjennom media, sier kapteinløytnanten til Bergens Tidende.

Trønderen er områdetillitsvalgt i Befalets fellesorganisasjon, og sitter i prosjektgruppen som nå ser nærmere på de store soppvanskene.

— I familien er vi plaget med hodepine, ekstrem trøtthet og kronisk tette luftveier, forklarer Ledal.

— Men er det ikke da like greit å flytte fra elendigheten?

— Det er ikke bare å pakke sekken og stikke. Både jeg, konen og barna har vårt sosiale nettverk der vi bor nå. Mange forsvarsansatte kommer utenbysfra, og er i samme situasjon. Det vi ønsker, er at Forsvaret går inn og utbedrer boligene våre, slik at det blir levelig der, sier han.

- Trenger en vask

Oberstløytnant Røen skjønner ingenting av kritikken.

— At salg er et alternativ har jeg sagt flere ganger, senest på et allmøte 5. november, forteller han.

— Det er riktig at Røen nevnte noe om salg på allmøtet. Men han var langt fra så tydelig som på tv. Og dessuten: Mange av de involverte deltok ikke på møtet, parerer Ledal.

Ifølge Røen blir avgjørelsen et økonomisk spørsmål.

— Kommer utbedringene på mer enn 500.000 kroner, må vi nok selge. Skal vi restaurere, må vi rive opp kjellerne og drenere helt på nytt. Men når det først er gjort, trenger ikke boligene mer enn en skikkelig vask før de er klar til bruk igjen. Likevel: Husene er 42 år gamle og det spørs om vi ikke trenger en mer moderne boligmasse, sier han.

— Men er det ikke uansvarlig å skyve problemene over på private husjegere?

— Det kan du si. Men vi kommer selvsagt til å spille helt med åpne kort. De som eventuelt kjøper husene, kommer til å få dem for en veldig rimelige penge.

Vil ha helseundersøkelse

Kapteinløytnant Ledal hevder han ikke har hørt et kvidder om at kronetaket på restaurering var én halv million kroner.

— Der ser du. Dette er tall vi lenge har forsøkt å få fatt i. Det sier litt om informasjonsflyten. Han tar til orde for at helsen til dem som bor midt i soppmarerittet, nå blir sjekket.

— Alle ansatte i Forsvaret skal gjennomgå en stor helseundersøkelse. Men helsen til konene og barna er det ingen som undersøker. Det må også vurderes.