I 1994 trengte Forsvaret 20.000 vernepliktige soldater. Bunnen ble nådd i 2005 da Forsvaret bare hadde behov for 8500 vernepliktige.

I år har Forsvaret bedt Vernepliktsverket skaffe til veie 10.100 nye soldater. Neste år lyder rekvisisjonen på 10.300 vernepliktig personell.

To av tre slipper unna

— Tiden med kraftige nedskjæringer er forbi. Dette slo spesielt ut for Hærens behov for nye soldater i fjor. De måtte stramme inn. Nå er det særlig Hæren som ber om flere nye soldater, sier oberst og stabssjef ved Vernepliktsverket, Nils Hanheide.

I år er det hovedsakelig 19-åringene som kalles inn til førstegangstjeneste. I Norge er det 29.000 unge menn som er født i 1987. Det betyr at grovt regnet to av tre i dette årskullet slipper å avtjene verneplikten.

— For å dekke behovet for soldater i år, kaller vi likevel inn mellom 17.000 og 18.000 av dem til førstegangstjeneste, selv om vi bare trenger rundt 10.000, sier Nils Hanheide.

Mangler oversikt

En av årsakene til at Vernepliktsverket må kalle inn så mange, er at de ikke har tilgang til registre som viser hvem av 19-åringene som har fått studieplasser.

— Det skulle vi gjerne hatt. Det ville ha forenklet arbeidet vårt, sier stabssjef Hanheide.

Nå får en rekke unge som har takket ja til studieplasser, og kanskje også påbegynt utdanningen, innkalling til militæret. De må søke om utsettelse, og får i de fleste tilfellene også innvilget det. I fjor bestemte Forsvarsdepartementet at Vernepliktsverket skulle prøve å bli mer lempelig med denne typen søknader om utsettelse.

Hanheide tror det er blitt mer populært å ta militærtjeneste, og mangler ikke motiverte kandidater.

— Tjenesten for dem som er i militæret, er blitt mer meningsfylt enn tidligere. Færre sitter uten noe å gjøre. Forsvaret har et reelt behov for dem som bli kalt inn i dag, sier Hanheide.

BLIR FLERE: Forsvaret har behov for flere soldater i årene som kommer. Her er det befalsskoleelever fra Marinen som øver på landgang. FOTO: ARNE FLAATEN, FRM
Arne Flåten