ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no Frem til nyttår kunne yrkesbefal over 40 år søke om å ta med seg inntil 60 prosent av lønnen sin ut av Forsvaret frem til nådd pensjonsalder.— Vi er kommet til at dette avgangsstimulerende tiltaket koster Forsvaret for mye. Vi binder oss til utbetalinger i lang tid. Ordningen innebar at noen kunne heve inntil ni årslønner uten å gjøre noe som helst for Forsvaret. Derfor strammer vi inn på kriteriene for å få godkjent en slik sluttordning, sier oberst Harald Askebakke ved personellstaben i Forsvarets overkommando.I løpet av to år skal antall stillinger i Forsvaret reduseres med 5000.- Ordningen er ikke fjernet, men søkerne må nå oppgi svært gode grunner for å få innvilget dette avgangsstimulerende tiltaket, sier oberst Askebakke.Søknader datert etter 1. januar vil bli behandlet etter de nye reglene.- Innstrammingen får ikke tilbakevirkende kraft. Alle som søkte før nyttår, og som får innvilget søknaden, får en sluttavtale etter tidligere retningslinjer, opplyser Harald Askebakke.- Er ikke det urettferdig overfor søkere som kommer senere?- Det kan man gjerne si, men vi har aldri vært opptatt av at denne ordningen skal være rettferdig. Forsvarets fremtidige behov avgjør hvem som får innvilget søknadene, understreker obersten.En femdel av dem som har søkt avgangsstimulerende tiltak, har valgt pakken med redusert lønn frem til fylte 60 år. De øvrige 80 prosentene får med seg sluttpakker på inntil tre årslønner, eller subsidierte studieordninger. Per 24. januar var 2600 søknader om sluttpakker behandlet. 1694 søknader var innvilget. Halvparten av dem som slutter i Forsvaret er over 53 år.