— Vi skyter ikke fordi vi har lyst, men fordi 17. mai-komiteen har bedt oss om det, og fordi dette er en viktig del av 17. mai-programmet i Bergen, sier han.

— Men det er vel Forsvarets ansvar at det ikke oppstår skader?

— Naturligvis. Men så vidt vi kjenner til har det ikke oppstått skader, og målingene vi har forholdt oss til, holder seg også innenfor akseptable grenser. Hvis det skulle påvises skader, må vi ta en dialog med kommunen og 17 mai-komiteen for å finne alternative steder. Det er sikkert ikke noe problem, sier Blom.

17. mai-komiteens formann, Lotte Schønfelder sier at hun husker en sak for noen år siden angående en punktert rute. – Saken ble undersøkt, men det ble ikke dokumentert noen sammenheng den gangen, sier hun.

Siden har hun ikke hørt noe spesielt om skader.

— Men når dette innspillet om flytting først har kommet opp, tar vi det selvfølgelig seriøst. Det vil bli drøftet på et oppsummeringsmøte som komiteen skal ha i juni, sier hun.

— Kan det bli aktuelt å finne et annet sted?

— Når Skansen i sin tid ble valgt, var det fordi saluttene skulle sees og høres fra hele byen. Den effekten mister vi hvis man flytter for eksempel til Bergenhus. Men det går jo an å diskutere tingene, sier Schønfelder.