• Nå slipper vi heldigvis å avbryte studiene våre for å gå i militæret i januar, sier Sindre Ueland.

For en måned siden skrev BT at Ueland og kameratene Sindre Dagsland og Christian Thomas Borgen risikerte å måtte avbryte nylig påbegynte studier ved NTNU i Trondheim. Vernepliktsverket avslo søknaden deres om å få utsette militærtjenesten, til tross for at de muntlig hadde fått beskjed om at de kunne regne med å få søknaden innvilget.

— Dette er urettferdig, sa Sindre Ueland, og siktet til at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gikk ut og lovet utsettelse til alle som hadde fått innkallelse til militæret før 1. juli i år. Det skjedde etter påtrykk fra både studieinstitusjoner og elevorganisasjoner fordi Forsvarets nye praksis med to hovedinnkallinger skapte store problemer både for studentene og universitetene og høyskolene.

Påklaget avslaget

De tre marinteknikk-studentene mottok sine innkallelser før 1. juli, men tok imot studieplassene da de fikk vite at de trolig ville få utsettelse. Frem til for kort tid siden så det ut for at de måtte avbryte studiene etter bare noen måneder ved skolen i Trondheim.

De tre studentene påklaget derfor avslaget på søknaden om tjenesteutsettelse.

— Først fikk vi brev om at vi var innvilget utsettelse. Etter ytterligere noen dager fikk vi nok et brev fra Vernepliktsverket. Der sto det at vi var «kansellert». Nå må vi selv ta kontakt med Forsvaret dersom vi vil inn i militæret på et senere tidspunkt, sier Sindre Ueland.

Nå ser han og medstudentene frem til å fullføre studiene sine uten å måtte ta pause for å avtjene verneplikten.

— Vi er glad for at saken løste seg, sier han.

Hva sa vi?

— De tillitsvalgte har lenge vært svært aktive i denne saken, og det er dessverre slik at vi i dag kan si: Hva sa vi?, sier landstillitsvalgt for de vernepliktige, Axel Sjøstedt, til Bergens Tidende og fortsetter: - Allerede i februar i år sa de tillitsvalgte fra om at det ville problemer med å kalle inn så mange ungdommer i januar. Når situasjonen nå var at en del ungdommer faktisk hadde begynt på sine studier før de fikk innkalling, skulle det bare mangle at de ikke fikk utsettelse.

Problemet er ikke løst

Axel Sjøstedt legger imidlertid til at problemet ikke er løst:

  • Det er løst for dem som fikk innkallingen sent i år, men vi kommer til å møte det samme problemet år etter år dersom det ikke gjøres noe grunnleggende. Det er nemlig slik at Forsvaret ønsker inn en større kontingent hver januar måned, og det er lagt opp til at unge mennesker skal avbryte studiene sine for å gjøre sin verneplikt.

— Hva kan man gjøre med det?

— I går hadde vi og studentorganisasjonene i Norge et møte med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det var et positivt møte der vi fikk et klart inntrykk av at Forsvaret ønsker en dialog. Vi har ikke funnet noen løsning ennå, men vi tillitsvalgte tror at Forsvaret må tenke nytt for å få dette til. Gjøre det attraktivt å gjøre en militærtjeneste, være kreativ i tilbudene man kommer med - altså se på verneplikten som en samfunnsinstitusjon, der man må være i dialog med ungdommen for å få det til, sier Axel Sjøstedt.

FÅR FULLFØRE: Sindre Ueland, Christian Thomas Borgen og SindreDagsland ser frem til å fullføre studiene sine uten å måtte ta pause forå avtjene verneplikten. FOTO: VEGARD EGGEN