I perioden 2001 til 2011 ble det registrert fire selvmord blant de 7738 nordmennene som deltok i krigen i Afghanistan.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det mer enn dobbelt så mange antall selvmord blant samme aldersgruppe i Norge i den samme perioden.

Her har Forsvaret kjørt sine egen statistikk mot Statistisk Sentralbyrå sine tabeller.

— Vi kan på bakgrunn av dette konkludere med at det ikke er registrert noen overhyppighet av selvmord blant norsk personell som har tjenestegjort i Afghanistan, står det i rapporten som Forsvarets sanitet i dag overleverte til forsvarsministeren.

Rapporten slår også fast at det røykes mindre og snuses mer i Forsvaret enn ellers i samfunnet.

Kosovo-kreft

Den andre undersøkelsen som ble presentert mandag gjelder hyppighet av kreft blant veteraner som deltok i Kosovo-oppdraget sist på 1990-tallet og utover. Det har fra flere hold vært antydet at disse styrkene har registrert en overhyppighet av kreft etter hjemkomsten.

Også disse påstandene avviser Forsvaret gjennom sin rapport.

Her har de kjørt statistikk mot Kreftregisteret, og kommet frem tiil at antallet krefttilfeller blant veteranene er omlag på linje med befolkningen ellers, igjen i samme aldersgrupper.

Av 6068 personer som deltok i Kosovo, har 59 utviklet kreft, de fleste testikkelkreft.

For befolkningen ellers er tallet 55,6 tilfelller.

Rapporten konkluderer derfor med: Resulatetene viser at verken forekomst av alle kreftformer samlet eller de enkeltekreftformer hver for seg, er statistisk signifikant forskjelllig fra den generelle norske befolkningen.

- Veteraner ingen diagnose

Det var en strålende og smilende Anne-Grete Strøm-Erichsen som mottok den første årsrapporten av dette slaget.

— Forsvaret har god oversikt, sa hun.

Senere skal rapportene komme hvert år, på nyåret 2014 kommer en oversikt over skader som veteranene fra Libanon ble påført.

— Veteran er ingen diagnose, men en ressurs, sa hun og viste til avisoppslag om at mange føler de kommer styrket hjem fra militær tjeneste i utlandet.

Hun la til at hun var glad for tallene som avviser at det er mer kreft eller flere selvmord i de veterangruppene som har vært undersøkt.

Samtidig understreket hun at det finnes veteraner med psykiske skader, som opplever det svært tungt å bære med seg det de har opplevd i tjenesten.