— Vi skal ha en liten båt liggende i naustet som vi vil bruke som hobbybåt. Jeg kan ikke forstå at denne ene robåten skal være noen trussel mot Forsvaret, sier Karen Johnsen (77).

Den eldre damen rister på hodet der hun sitter ved kjøkkenbordet i hytten hun og mannen eier på Bjørge i Fyllingsdalen. Fra stuevinduet har hun førsteklasses utsikt over fjorden til marinebasen Haakonsvern som ligger 900 meter unna.

Etter å ha kjempet gjennom flere år med byggesaksavdelingen i Bergen kommune, fikk Johnsen i vår støtte fra politikerne i komité for miljø og byutvikling til en dispensasjon for å bygge et lite naust om lag 30 meter nedenfor hytten sin.

— Alt var bare herlighet, forteller Johnsen.

Kaien brukt siden krigen

Gleden ble kortvarig. I løpet av klagefristen på tre uker fremmet Forsvarsbygg en klage på rammetillatelsen som ble gitt.

I et brev som nå er sendt Bergen kommune, skriver leder Bjørn Bergesen i arealplan i Forsvarsbygg følgende:

«Tiltakets plassering vis-à-vis marinebasen Haakonsvern utgjør en trussel mot Forsvarets virksomhet mht. økt ferdsel i området».

— Det ligger naust på geledd med cabincruisere. I tillegg er det hver sommer mange som fortøyer båtene sine til bøyer ute i vågen. Det burde være et større problem for Forsvaret, sier Johnsen, som forteller at familien har brukt nausttomten siden hytten ble bygget i 1937.

Naboen fikk bygge etter feil

Ifølge Bjørn Bergesen i Forsvarsbygg er det ikke riktig å se på hva brukeren har tenkt å bruke naustet til, men hvilke tillatelser som faktisk gis.

— Hvis tillatelsen gjør at man kan bytte ut robåten sin med noe større, er det det perspektivet man må ha.

— Det ene naustet er ikke det som er den store trusselen, men det at man har en praksis at det ene etter det andre slipper gjennom. Dersom man ser på en og en sak, er det ikke sikkert at man blir så mye klokere, sier Bergesen.

Når Karen Johnsen ser til høyre og venstre for plattingen hun vil bygge naust på, blir hun i hvert fall ikke særlig klokere. På den ene siden står et eldre naust, mens det på andre siden står et flunkende nytt naust som er bygget i år.

Ifølge Johnsen hadde Forsvarsbygg de samme innsigelsene i forhold til det nye naustet, men en saksbehandlingsfeil hos kommunen gjorde at naboen likevel fikk bygge.

- Virker som forfølgelse

Da byggesaksavdelingen opprinnelig nektet å gi tillatelse til bygging av Johnsens naust, var det begrunnet med at området var satt av til friområde, at det ikke var søkt om dispensasjon, samt at Forsvarsbygg hadde kommet med innsigelser.

Byggesaksavdelingen ble overkjørt av komité for miljø og byutvikling. Men nå har altså Forsvarsbygg klaget på dette vedtaket.

— Du sitter igjen med en fornemmelse av at de har fått oss i vrangstrupen. Det virker som en forfølgelse, sier Johnsen.

Etter klagen fra Forsvarsbygg ligger naustdrømmen til Johnsen til behandling hos Fylkesmannen.

— Det siste vi fikk høre er at kommunen har fått beskjed om at fylket har så mye å gjøre at det vil ta syv måneder, det vil si at et svar kommer rundt påsketider, sier Johnsen.

Hva synes du om feiden som Karen har havnet i? Kommentér her!

TOR HØVIK