Høsten 2010 ble flere rombarn pågrepet for butikktyveri i Bergen. I kjølvannet av dette ble seks voksne sigøynere pågrepet. Andre steder i Norge hadde politiet latt dem reise videre, men i Bergen ble de varetektsfengslet, siktet for menneskehandel og dømt sommeren 2012. Til sammen fikk de 15 år fengsel. Tall bt.no har hentet inn viser hvor kostbart det er å etterforske saker som omfatter menneskehandel. Totalt koster trolig hele prosessen mot de seks staten 30 millioner krone r. Fire måneder etter at dommen falt, er fem av de dømte ute av fengsel.

— Misbruk av ressurser. At den norske staten bruker millioner på en slik sak, er uforståelig, sier Are Bohne, som forsvarte en av de seks dømte mennene.

Seks mill. til forsvarerne

Tall fra Bergen tingrett viser at selve rettssaken mot de seks kostet cirka 10,4 millioner kroner. Den startet i mars og pågikk i tre måneder.

Forsvarerutgiftene under straffesaken var den største posten, og kom på cirka 6,1 millioner kroner. De tre bistandsadvokatene mottok til sammen 1,5 millioner kroner mens tolkene kostet i overkant av 1,3 millioner kroner.

Reiseutgiftene for disse tre gruppene kommer på over én million kroner. Det var nemlig gjennomført bevisopptak i Romania. Her stilte både forsvarere, bistandsadvokater og tolker, i tillegg til bergenspolitiet.

— Dersom dommen kan være med å forebygge at barn utnyttes til kriminalitet og får sin barndom ødelagt, er saken verdt kostnadene. Når norske barn utsettes for voldtekt og seksuelle overgrep, så er det ingen som stiller spørsmål om kostnadene for politiet, sier Rudolf Christoffersen, som ledet politiets etterforskning.

— Da bør vi holde oss for gode til å gjøre det når det er rom barn som rammes. Rombarn har krav på den samme beskyttelse som alle andre barn. Noe annet ville være diskriminering, legger han til.

12.000 kr døgnet

De seks sigøynerne satt varetektsfengslet i 20 måneder før dommen falt. En varetektsplass koster 2000 kroner døgnet, ifølge Kriminalomsorgen. Døgnprisen for de seks i varetekt ble 12.000 kroner. Til sammen kostet det staten dermed over 7,2 millioner kroner å ha dem sittende i Bergen fengsel.

Hver måned i denne perioden tok Bergen tingrett stilling til om de seks fortsatt skulle sitte fengslet eller om de skulle løslates. I tråd med gjeldende praksis hadde de hver sin forsvarer. Det er usikkert hva dette kostet. Flere kilder sier til bt.no at forsvarerutgiftene i varetektsperioden kan ligge på tre millioner kroner .

Politiets transport og vakthold under rettssak og fengslingsmøter la beslag på store ressurser. På det meste passet 12 politifolk på de seks. Selve rettssaken pågikk i 3 måneder. Etter det bt.no har grunn til å tro, kostet transport og vakthold cirka 3,5 millioner kroner.

Selve etterforskningen var også kostbar.

— Det er snakk om millionbeløp i forbindelse med tolking, reiser og overtid, men jeg har ikke eksakt beløp, sier Jørn Solsvik ved Hordaland politidistrikt.

Det er ikke slutt

De seks ble idømt fengselsstraffer på til sammen 15 år og seks måneder i Bergen tingrett. Aktoratet la ned påstand om totalt 26 års fengsel. To av dem, en kvinne og en mann, ble også dømt for medvirkning til voldtekt av barn. De fikk tre og et halvt års fengsel hver, men mannen er for lengst løslatt.

— Han sonet halvparten av dommen og ble løslatt grunnet personlige forhold, sier Are Bohne, mannens forsvarer.

Kvinnen sitter fortsatt fengslet i Bergen. Hun og de to andre kvinnene har anket tingrettens dom. Det er satt av ti uker til ankesaken i Gulating lagmannsrett på nyåret. Dermed fortsetter utgiftene å løpe, blant annet til forsvarere, tolker og bistandsadvokater.

Hittil har saken kostet over 25 millioner kroner. Det er sannsynlig at sluttsummen runder 30 millioner kroner når rettskraftig dom foreligger.

Bergenspolitiet fikk skryt for at de tok affære overfor de seks voksne sigøynerne. I vårt regnestykke er det ikke tatt hensyn til at staten også har brukt mye penger på å hjelpe ofrene i saken, som altså var barn.