DAG IDAR TRYGGESTAD

RUNE CHRISTOPHERSEN

Les Wigums merknader i retten tirsdag

Forskjellen kan være opptil fem år kortere fengselsstraff — og vesentlig mindre sjanse for at Ramsland skal bli dømt for forvaring, om påtalemyndigheten skulle be om det.

Wigum helt taus

Advokat Kaj Wigums strategi viste seg tydelig i retten i går. Han holdt ikke noe innledningsforedrag og forholdt seg for øvrig passiv.

Det er når saken går seg varm, og i sluttprosedyren, han må gjøre jobben. Da må han overbevise juryen om at Ramsland ikke planla å drepe sin eks-kone, men at det skjedde der og da, som en ren innskytelse.

Ramslands forrige forsvarer, advokat Harald Stabell, brukte mye tid på nettopp dette i sin prosedyre for Bergen tingrett.

Han fikk tingretten med på at Ramsland bare hadde gjort seg skyldig i et forsettlig drap, ikke overlagt slik han er tiltalt for.

— Jeg har ingen kommentar til hvilke valg jeg gjør. Heller ikke til forholdet mellom meg og Ramsland, sier Wigum til Bergens Tidende.

— Men strategien din virker tydelig?

— Jeg har ingen kommentar, svarer Wigum.

Støttes av jurister

BT har snakket med flere jurister. De støtter Wigums strategi, fordi bevisene mot Ramsland er sterke. To beviser trekkes spesielt frem:

  • Offerets blod er funnet på Ramslands bil.
  • En parkeringsbillett fra CityPark drapsmorgenen ble funnet i Ramslands lomme da han ble pågrepet.

Ramslands årelange og svært betente konflikt med sin eks-kone, at han hadde tapt flere sivile rettstvister, og at bare han hadde motiv for å henrette tobarnsmoren, trekkes også frem.

Forskjellen mellom når et drap er forsettlig eller overlagt, kan ofte være hårfin. Selv erfarne jurister beskriver det som et vanskelig tema.

Vil skape usikkerhet

Håpet fra forsvarerens side er at jurymedlemmene blir så usikre at de lander på den mildeste varianten. Skjer det, er det lite trolig straffen fra tingretten på 21 års fengsel blir stående.

Uansett må man forvente at saken blir anket i sin helhet til Høyesterett. Det har blitt Ramslands varemerke i alle rettssaker han har vært involvert i.

Retten hadde knapt satt seg i går før Ramsland hadde den første innsigelsen mot sin nye, tvangsoppnevnte forsvarer.

Bakgrunnen for Ramslands misnøye var at Wigum ikke hadde spurt ham om hvem av de overflødige jurymedlemmene som burde stemmes ut.

— Jeg vil ha protokollert at det er begått en saksbehandlingsfeil, sa Ramsland, og fikk sitt ønske oppfylt.

Aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen, fulgte nøye med i Ramslands timelange utredninger om sin påståtte uskyld - og totalt manglende tillit til politi, påtalemyndighet og domstolens vurderingsevne.

Selv om Gabrielsen ikke la ned påstand om forvaring i tingretten, er det ikke umulig at det kan skje i lagmannsretten.

— Det er noe jeg ikke vil spekulere i nå, men generelt er det ikke noe i veien for at det kan gjøres under en ankebehandling. Retten står også selv fritt til å gi forvaring selv om det ikke er påstått, sier Gabrielsen til BT.

EGET LØP: Advokat Kaj Wigum må kjøre sitt eget løp, ettersom drapstiltalte Trond Ramsland vil ha minst mulig med han å gjøre. - Klart det er en spesiell situasjon, men jeg har en jobb å gjøre og den skal jeg utføre, sier Wigum.<br/>Foto: KNUT STRAND