ROY HILMAR SVENDSEN

Den tidligere marineoffiseren krever i realiteten det umulige når han forlanger å være sin egen forsvarer under ankesaken etter CityPark-drapet.

— Det er i utgangspunktet ikke anledning til å forsvare seg selv. Etter straffeprosessloven skal det være en offentlig oppnevnt forsvarer i slike saker, sier førstelagmann Rune Fjeld til BT. Fjeld understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

- Fornøyd med Stabell

Ramslands siste manøver setter advokat Harald Stabell i klemme. Lagmannsretten opprettholder oppnevningen av Stabell som Ramslands forsvarer, og advokaten risikerer dermed å måtte ta plass ved siden av en klient som ikke ønsker hans nærvær når ankesaken starter om halvannen uke.

Stabell ber nå retten om å få slippe å trosse Ramsland.

— Jeg har skrevet en faks til lagmannsretten og bedt meg fritatt for vervet som Ramslands forsvarer. Nå ligger ballen hos lagmannsretten, sier Stabell til BT.

Etter det BT erfarer, skal Ramsland ikke ha gitt uttrykk for misnøye med advokatens innsats. Tvert imot var inntrykket at han var godt fornøyd med løpet Stabell la i tingretten, og prosedyren hans.

«Jeg presiserer at jeg heller ikke ønsker noen annen forsvarer oppnevnt, verken fra det faste utvalget eller andre utvalg,» skrev Ramsland i faksen til lagmannsretten.

Blir påtvunget forsvarer

Trolig er det akkurat det han nå må finne seg i, dersom han ikke trekker kravet.

— Det kan være aktuelt at en av lagmannsrettens faste forsvarere blir oppnevnt, sier Fjeld.

Han tror ikke det er en håpløs oppgave for en forsvarer å skulle forberede en så omfattende sak på bare halvannen uke.

— Vi har hatt andre omfattende straffesaker, hvor det har kommet inn en annen forsvarer relativt kort tid før ankebehandlingen. Det er ingen umulighet å kunne forberede seg på den tiden som gjenstår, mener Fjeld.

Lagdommer Jon Atle Njøsen, som skal administrere ankesaken, sier at han har sendt en tilbakemelding til Stabell på ønsket om fritak. Njøsen ønsket i går ikke å fortelle sin beslutning til media før Stabell var orientert.

Trond Ramsland ble i desember dømt til 21 års fengsel for drapet på sin eks-kone Ingse Rønnestad i CityPark 4. mars i fjor. Ankesaken starter etter planen i Gulating lagmannsrett 24. januar.