— Det er enormt viktig for regjeringen at TV 2 blir i Bergen. Derfor vil rammebetingelsene bli gjennomgått med det håp at vi får til en løsning som gjør det mulig for TV 2 å bli her. Det er mange prinsipielle spørsmål som må avklares i forbindelse med å endre reklamereglene og gi muligheter for reell brukerbetaling, slik TV 2 ønsker. Men regjeringen er innstilt på å finne løsninger som gjør det mulig for TV 2 å bli værende i Bergen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Giske er positiv

— Omtrent det samme sa kulturminister Trond Giske til BT 1. juli. Men TV 2 mener det ikke har skjedd noe etterpå?

— Kulturministeren har hatt dialog med TV 2. Og jeg har selvsagt konferert med Giske før jeg kom til Bergen i går. Regjeringen deler Bergens mål om at det er viktig for film- og mediemiljøet i Bergen at TV 2 blir. Videre at det har stor verdi med en riksdekkende TV-kanal utenfor Oslo. Det er ikke fattet en endelig beslutning om å legge rammevilkårene til rette for TV 2, men vi er opptatt av å få det til.

- Når?

— Konsesjonen går ut i år. Det må jo løses innen den tid. Såfremt TV 2-ledelsen ønsker å bli i Bergen. Vi har jo sett antydninger om at flere alternativer vurderes, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

TV 2 er klar

— Er det noe vi har vist vilje til hele tiden så er det å bli i Bergen, sier kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV 2, og viser til at TV 2 blant annet har signalisert at de kunne tenke seg en avtale med staten der selskapet fortsatt forplikter seg til å ha hovedkontor i Bergen.

- Støtter du en slik avtale, Anne-Grete Strøm-Erichsen?

— Ja, jeg vil kjempe for en slik avtale. Og vil selvsagt drøfte det med Trond Giske. Vi skal blant annet være sammen i Trondheim om ikke så lenge, sier forsvarsministeren.

- Tror du TV 2 blir i Bergen?

— Ja, det gjør jeg. Nå skal vi forsøke å få det til, sier hun.

Valgkamp i Bergen

BT forsøkte gjentatte ganger i går forgjeves å få kommentarer fra kulturministeren i forbindelse med TV 2s fremtid. I stedet meldte forsvarsministeren seg for å kommentere saken overfor BT.

— Er ikke det litt rart?

— Nei, jeg har innsett at det er vanskelig å drive valgkamp i Bergen fra Oslo. Og Giske har sett det samme når det gjelder Trondheim. Derfor har vi snakket sammen, og så kommenterer jeg TV 2-saken på vegne av regjeringen - når jeg likevel er i Bergen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Holm,Morten