Det eneste som kan være gjenstand for diskusjon er om kommunen skulle ha sendt personlige brev til alle som ble berørt av epidemien, mener han.

— Vi diskuterte dette, og hørte med Posten om distribusjon. Vi konkluderte at innen informasjonen nådde postkassene til folk, så ville innholdet ha vært utdatert, sier Rastad.

Han viser også til en undersøkelse fra Opinion, som var klar like før Giardia brøt ut. Der viste det seg at 85 prosent av dem som svarte hadde tilgang Bergen kommunes nettsider. Halvparten hadde vært innom nettsidene i løpet av den siste tiden.

— Derfor følte vi oss trygg på at vi nådde ut til en stor del av byens befolkning gjennom internett. Dessuten var vi aktivt i kontakt med både radio, tv, aviser og nettredaksjoner flere ganger daglig i den mest hektiske perioden, sier Rastad.