En 22 år gammel sørlandsmann er tiltalt for voldtektsforsøk mot 15-åringen og for seksuell handling mot en student.

Begge overgrepene skjedde i Bergen i slutten av august 2013 — henholdsvis i Sandviken og på Landås.

KAN GODTA FORVARING: Advokat Harald Johannessen forsvarer 22-åringen. Han sier tiltalte ikke motsetter seg forvaring i stedet for fengsel. - Spørsmålet er hvilken minstetid det skal være, sier Johannessen.
LEIF GULLSTEIN

Rettssaken mot 22-åringen har denne uken pågått i Bergen tingrett. Den ble avsluttet med prosedyrer onsdag.

— Begrenset

Aktor i saken, førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, la ned påstand om forvaring i seks år - med fire års minstetid.

22-åringen er tidligere dømt for voldtekt av en ni år gammel gutt i Kristiansand.

Den straffen sonet han i fengsel. Forholdene som mannen nå er tiltalt for, skjedde noen måneder etter at han ble prøveløslatt.

  • Tiltalte har vært i fengsel i lang tid for lignende handlinger som han nå er tiltalt for. Han ble løslatt og gjorde nye overgrep etter kun to måneder, poengterer Stolt-Nielsen.
«STRENGERE»: - Med en forvaringsstraff kan tiltalte få tettere oppfølging, vurderingene ved en løslatelse vil være strengere, og han kan holdes lenger hvis det anses som nødvendig, sier aktor, førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen (sittende). Her er ham samme med den fornærmede guttens bistandsadvokat, Einar Råen.

Han mener 22-åringen åpenbart fikk altfor dårlige rammer rundt seg da han ble løslatt i juli 2013, og at forvaring er den rette straffeformen denne gangen.— Med en tidsbegrenset straff i fengsel er det begrenset hvilke rammer som kan legges rundt ham ved en løslatelse, sier Stolt-Nielsen til BT.

Han fortsetter:

— Det var åpenbart feil å løslate ham sist, vurdert i ettertid. Med en forvaringsstraff kan tiltalte få tettere oppfølging, vurderingene ved en løslatelse vil være strengere, og han kan holdes lenger hvis det anses som nødvendig.

- Ikke voldtektsforsøk

22-åringens forsvarer ba i sin prosedyre onsdag om frifinnelse for det alvorligste punktet i tiltalen, altså det påståtte voldtektsforsøket på 15-åringen.

Jeg synes det er vanskelig å betrakte det som et forsøk på voldtekt

Harald Johannessen, forsvarer

— Selv om min klient har erkjent skyld for det faktiske i tiltalen, så er det opp til retten om de finner bevis for at han forsøkte å voldta. Etter mitt syn dreier det seg om en seksuell handling. Jeg synes det er vanskelig å betrakte det som et forsøk på voldtekt, sier forsvareren, advokat Harald Johannessen.

- Hva mener du underbygger at det ikke var et voldtektsforsøk?

— Fornærmede sa blant annet i retten at det ikke var vanskelig å få overfallsmannen bort. Han mente også at han ble tatt tilfeldig på låret, og han opplevde det ikke som noe seksuelt før han så overfallsmannen med buksen nede, sier Johannessen.

Forsvareren sier 22-åringen «for så vidt ikke» motsetter seg forvaringsstraff.

— Spørsmålet er hvilken minstetid det skal være. Og da vil det ha betydning om han dømmes for voldtektsforsøk eller seksuell handling. Jeg synes også det er så pass tvil om min klients evnenivå at det i seg selv kan tale for en mildere straff, sier Johannessen til BT.

Hans formelle påstand i dag var å be om frifinnelse for voldtektsforsøk, og at 22-åringen ellers skal anses på mildeste måte.