Representanter for bedriftsledelsen påviste flere steder huller i nettinggjerdet. Det var disse hullene, pluss tompaller som ikke skulle ha vært der, som vakte mistanke om at det foregikk noe ulovlig. Hullene i gjerdet ligger like ved en parkeringsplass, som blant annet ble brukt av de ansatte. Hansa engasjerte det private etterforskningsbyrået Crifo til å finne ut om ansatte stjal. Crifo mener å kunne bevise at ansatte fraktet paller med øl bort til gjerdet mens de var på jobb, for så enten selv, eller ved hjelp av andre, å hente varene etter at det var blitt mørkt.