For Erna Ringereide, har det midlertidige oppholdet på Margit Tanners minne vært langt fra tilfredsstillende. Sønnen Ture Ringereide mener moren trenger langt mer medisinsk tilsyn.

— Min mor får ikke den omsorg og pleie hun har krav på.

Da han skulle besøke henne tidligere i uken, var hun sporløst forsvunnet.

— Jeg gjorde pleierne oppmerksomme på at hun var borte. De hadde ikke merket noe, og begynte å lete. Litt etter kom min mor tilbake. Hun har kommet seg med en taxi og kjørt rundt i flere timer. Drosjesjåføren brakte henne hjem, og da brast hun i gråt, sier den opprørte sønnen.

Styrer ved aldershjemmet Karl- Henrik Nygaard sier Erna kan gå hvor hun vil.

— Vi forventer at beboerne hovedsakelig skal klare seg selv. Hun har sin fulle frihet til å gå ut når hun vil, men vi setter pris på at hun sier ifra. Vi vet ikke hvor de er, med mindre de gir beskjed om hvor de går, sier Nygaard.

Ikke dusj på tre uker

Etter flere fall er demente Erna Ringereide avhengig av rullator. I perioder har hun sittet i rullestol. Margit Tanners minne er et aldershjem for beboere som i stor grad klarer seg selv. Sønnen mener moren trenger en sykehjemsplass som gir mer pleie og medisinsk tilsyn. Men bydelsadministrasjonen har så langt ikke sagt seg villig til å gi Erna et mer omfattende tilbud.

— Hun har vært her i tre uker og enda ikke blitt dusjet, sier Ringereide.

— De kan dusje når de vil, og må selv si ifra. Vi har ingen rutiner for det. Selv om de er demente, skal de beholde sin verdighet og ha selvbestemmelse, sier Nygaard.

— Er det verdig hvis hun ikke har dusjet på tre uker?

— Nei, men hun skal være stelt skikkelig. Mange gamle er ikke vant til å dusje. De kan ha vel så god hygiene ved vanlig vask og stell, sier styreren.

Sykepleierne er syke

Erna Trengereid ser liten ut i den store stolen på rommet. Hun er klar nok til å vite at hun glemmer. Redd for å være til bry, spør hun sønnen når hun kan dra hjem.

— Det er skitt å komme på aldershjem. De vil gjerne ha det til at du er mer eller mindre vekke, men de skal vite at vi er mer eller mindre med også. Jeg føler forandringen. Hvis jeg ikke hadde vært med i hodet, hadde det kanskje ikke vært så forferdelig, sier Erna.

På dagtid er det tre ansatte som passer på de 29 beboerne. På kveldstid er det bare to. Hjemmet bruker mye ufaglært arbeidskraft, i tillegg til en og en halv sykepleier stillingene. Begge sykepleierne er nå sykemeldt. Da styrer Nygaard hadde ferie i forrige uke, stod beboerne uten medisinsk tilsyn.

— Vi har lege tre og en halv time hver uke. Dermed blir vi storforbrukere av Legevakten, forteller Nygaard.

Når det midlertidige oppholdet er ferdig, håper sønnen å slippe å bekymre seg for moren.

— Hvis hun ikke får sykehjemsplass, tar jeg henne med meg hjem, sier sønnen.

FORVANT: - Min mor får ikke den pleie og omsorg hun har krav på, sier Ture Ringereide. Moren Erna (87) forsvant fra Margit Tanners minne i flere timer uten at pleierne oppdaget det.<br/>Foto: ODDLEIV APNESETH