Misforståelser som følge av språkproblemer førte til at et nattskift utviklet seg til å bli et mareritt for pasientene og personalet på palliativ eller smertelindrende avdeling ved Bergen Røde Kors Sykehjem da en vikarsykepleier fra Orange Helse kom på vakt.

Helsetilsynet åpnet tilsyn

Sykepleieren ble etter vakten straks tatt ut av tjeneste, og vikarbyrået vil ikke benytte henne mer i Bergen kommune. Ledelsen ved Bergen Røde Kors Sykehjem har også sendt bekymringsmelding til Helsetilsynet om det som skjedde på nattevakten i november.

Helsetilsynet har på grunnlag av meldingen, åpnet tilsyn i saken.

Forsto ikke norsk

Det faste personalet som skulle jobbe sammen med den innleide sykepleieren som kom fra vikarbyrået Orange Helse, opplevde den latviske sykepleieren som svært usikker. Ifølge avviksmeldingen som ble rapportert til Bergen kommune etter nattevakten, opplevde hjelpepleieren som jobbet sammen med sykepleieren at hun ikke kunne kommunisere med henne fordi hun forsto norsk svært dårlig.

Hjelpepleieren var ifølge avviksmeldingen meget opprørt og hadde ved flere anledninger prøvd å hjelpe og stoppe sykepleieren uten hell. Hun tok også kontakt med en sykepleier ved en annen avdeling for å få hjelp.

— De var sjokkert over hennes mangel på kompetanse, heter det i avviksmeldingen.

Ble skremt

Sykepleieren skriver i rapporten som følger avviksmeldingen at hun er svært lei seg for det som skjedde. Hun skriver at hun var ukjent både med sykehjemmet og også rutinene på avdelingen da hun kom på vakt. Videre skriver hun at hun følte at personalet ikke hadde tid til å gi henne tilstrekkelig informasjon om rutiner og pasienter. Hun peker også på at hun syntes det var vanskelig å dosere medisinene riktig på grunn av uleselig skrift.

Direktør Per Inge Vannebo ved Bergen Røde Kors Sykehjem sier at han ble skremt over hendelsen.

— Vi mener at det var de store problemene som sykepleieren hadde med å snakke og forstå norsk som førte til at hun gjorde flere alvorlige feil i løpet av nattevakten. Vi rapporterte straks tilbake til kommunen og sendte også en bekymringsmelding om hendelsen til Helsetilsynet. Etter dette har vi ikke benyttet vikarer fra Orange, sier han.

Beklager

Orange Helse legger i dokumentasjonen som BT har fått innsyn i vekt på at vikarbyrået har satt i gang flere skoleringstiltak etter det som skjedde på Bergen Røde Kors Sykehjem.

Administrerende direktør Nils Paulsen beklager på Oranges vegne hendelsen på det sterkeste.

— Feil som dette skal ikke forekomme. Vi vil i fortsettelsen arbeide for å unngå situasjoner dette, skriver han i en e-post til BT.

Han understreker at sykepleieren erkjenner feilene og er dypt fortvilet over situasjonen.

Det er et menneskelig perspektiv ned på enkeltnivå man skal huske på i denne saken, skriver han.

Følges tett

Innkjøpssjef i Bergen kommune, Birgitte Gullestad, slår fast at hendelsen er alvorlig. I alt har hun fått 15 tilbakemeldinger som gjelder Orange.

— De fleste av disse dreier seg om dårlig språkforståelse. Orange vil derfor få tett oppfølging for å forhindre at lignende hendelser skjer igjen.

Hun understreker avtalene med vikarbyråene stiller strenge krav til hva de skal levere. Blant annet må vikarene beherske skriftlig og muntlig norsk.

— Det er også vesentlig for oss hva Orange gjør med tilbakemeldingene på at flere av de vikarer de sender ut har for dårlige norskkunnskaper, sier hun.

Gullestad presiserer imidlertid at bildet ikke er så svart som avviksmeldingene kan gi uttrykk for.

— Vi får også tilbakemeldinger på at vikarer fra Orange fungerer godt.

Fylkeslege Helga Ariansson bekrefter at det er åpnet tilsyn, men vurderingen av hendelsen er ikke startet ennå. Hun har derfor foreløpig ingen kommentarer.

Det stilles forøvrig ikke formelle krav til norskkunnskaper hos europeisk helsepersonell som skal arbeide i Norge: