En av grunnene er at to representanter reiste til Bergen for å følge sjøforklaringen, men de skjønte ikke bæret av det som foregikk i de intense avhørene og følelsesladde forklaringene.

— Vi var lovet at sjøforklaringen skulle avholdes på engelsk, men da vi kom dit viste det seg at alt foregikk på norsk. Våre representanter forsto ingenting av det som foregikk, sier Bernd Lirdon, Deputy Registrar, ved Antigua og Barbudas hovedkontor i Tyskland til Bergens Tidende.

Lirdon understreker at det er inngått avtale med norske myndigheter om undersøkelsen av årsaken til forliset. Han opplyser at Sjøfartsdirektoratet har oversendt sin rapport, men at også den var på norsk. Det er først helt nylig at de har fått en tekst på engelsk.

— Men vi må også finne en måte å lese den norske rapporten på, sier han.

Sjøfartsdirektør Rune Teisrud opplyser at det fortsatt er norske myndigheters oppfatning at flaggstaten har det overordnete ansvaret for å granske ulykken.

Bernt Lirdon sier at Antigua og Barbuda vil komme med en rapport om ulykken, men han kan ikke si noe om når den er klar. Lirdon mener det er mange forhold som fortsatt er uavklart:

— Så langt har alle pekt på problemene med stabilitet, men det gjenstår uavklarte forhold, for eksempel knyttet til navigasjonen, sier Lirdon.

Selv om flaggstatens representanter ikke skjønte hva som foregikk under sjøforklaringen, har de intervjuet de overlevende etter ulykken, inklusive losen, understreker Lirdon.