RAGNHILD HOV

Det er klart etter at Helsetilsynet i Rogaland nylig slo fast at ingen pasienter på Universitetssykehuset i Stavanger har vært utsatt for uforsvarlig behandling som følge av mangelfull nevrokirurgisk beredskap fire dager i november i fjor.

Pasient døde

De fire dagene Helse Stavanger var uten nevrokirurg på vakt, skjedde et uventet dødsfall. Vakthavende lege mente pasienten kunne overlevd om det hadde vært en nevrokirurg på vakt som kunne foretatt operasjon.

Haukeland Universitetssykehus ble kontaktet. Men vakthavende nevrokirurg der vurderte situasjonen slik at pasienten var døende og for dårlig til å ha nytte av operasjon.

Det var nevrokirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus som hadde ansvar for å se til at beredskapen var medisinsk forsvarlig i Stavanger da sykehuset var uten nevrokirurg. Men klinikksjef Haldor Slettebø ved Haukeland mente han ikke hadde kapasitet til å avse noen av sine kirurger fra avdelingen. Årsaken til den mangelfulle beredskapen var at Stavangers spesialister på området var sykmeldt.

Mangelfull beredskap

Helsetilsynets konklusjon bekrefter at denne avgjørelsen var rett. Men Helsetilsynet konstaterer likevel at den nevrokirurgiske beredskapen var uforsvarlig, fordi det var for liten beredskap på Luftambulansen.

Sterke beskyldninger

— Vi er selvsagt lettet over at vi er frikjent., men svært forundret over at vi aldri har fått en formell beskjed fra sykehuset i Stavanger om at tilsynet er avsluttet, sier Slettebø til BT.

— Stavangerlegene beskyldte oss nærmest for at dødsfallet var vårt ansvar. Det er Haukeland som har ansvaret for kvaliteten på det nevrokirurgiske tilbudet i regionen. Derfor burde det vært opplagt at vi skulle informeres fra Helse Stavanger om utfallet.

Sykehusdirektør Gunnar Hall Skavoll i Helse Stavanger sier at han regnet med at Haukeland Universitetssykehus fikk tilbakemelding gjennom Helse Vest.

— Men vi beklager at vi ikke ga en direkte tilbakemelding til sykehuset, slik jeg forstår at Haukeland Universitetssykehus hadde behov for.

Avgjørende dag

I mai er det duket for en avgjørelse i nevrosaken mellom Helse Bergen og Stavanger.

Konflikten står om hvorvidt kompliserte hjerneoperasjoner også i fremtiden bare skal utføres på Haukeland Universitetssykehus eller ved begge sykehus.

Helse Vest. som eier de to sykehusene, har også slått fast at begge sykehusene skal ha nevrokirurgisk avdeling, men at den omstridte hjernekirurgien skal konsentreres til Haukeland.