Åsane Tidende var til stede under debatten på bystyremøtet sist tirsdag, der venstresiden fikk bruse litt med fjærene uten at det gjorde synlig inntrykk på forsamlingens flertall.

Utsettelsesforslag

Første dame på talerstolen var Kjersti Toppe (SP), som sammen med V og SV la frem et utsettelsesforslag for å kunne utrede bedre om den utrydningstruede fuglearten åkerrikse hekker i området. Byråd Øistein Christoffersen (FrP) avviste påstanden om mangelfulle opplysninger, og hevdet at det var tatt hensyn til rødlistearter i saksutredningen.

– Det er foretatt en konsekvensutredning, og det foreligger en rapport for ornitologi som ble ferdigstilt i oktober 2006, sa han.

– I etterkant av at grunneier Agnar Blindheim sendte inn sine merknader har det vært dialog med Rådgivende biologer AS, sa han, og viste til et brev fra desember i fjor.

Enkeltbekkasin

– Det er påvist at ornitologer har vært i området, spøkte Dag Skansen, og fortalte bystyret at

åkerrikse er en hønsefugl som helst holder til i kultiverte landbruksområder.

– Opphavet til påstanden om at denne arten er observert i området stammer fra en enkeltperson i nærområdet. Ornitologer som har vært i området i den siste tiden, uttaler at det hadde vært svært oppsiktsvekkende dersom arten hadde holdt til i denne type landskap, og har konkludert med at det kilden har hørt sannsynligvis er en enkeltbekkasin.

– Mangelfull utredning

Terje Valen (Rødt) mente at den spesielle lyden fuglen lager er vanskelig å ta feil av.

– Jeg tror ikke at noen ville lyge om dette, sa han, og hevdet at det som høres ut som en liten sak lokalt, en stor og tung sak internasjonalt.

Lillian Blom (SV) hadde gått gjennom rapporten fra selskapet Rådgivende biologer AS, som danner bakgrunn for konsekvensutredningen, og mente at denne var mangelfull.

– Jeg har bare funnet en dag i feltarbeidet deres der det kunne vært mulig å gjøre observasjoner av åkerrikse, sa hun, og tok til orde for mer grundige undersøkelser.

– Nok kjøpesentre

– Jeg stoler på det arbeidet som er utført av fylkesmannens miljøvernavdeling, sa Gro Berge (AP).

– Arbeiderpartiet sier ja til Ikea og alle arbeidsplassene som de representerer, sa hun, og mente at dette kom til å komme både bydelen og byen til gode.

Hun snakket også om fargevalg, som hun mente Ikea nå var villige til å dempe ned noe – ikke minst gjennom grøntområder rundt det planlagte bygget.

– Vi velger å stole på Ikea, sa hun, samtidig som hun mente at det nå var på tide å stille større krav til vern av grøntområder i Åsane.

– Det er mer enn nok av kjøpesentre i Åsane nå, avsluttet hun.

Inngangsportal

Også Filip Rygg (KrF) var opptatt av fargevalget på det planlagte byggets fasade, og berømmet Byrådet for arbeidet de har gjort der.

– Det kan synes pirkete, sa han.

– Men det er viktig at Byrådet mener noe om hvordan inngangsportalen til byen vår skal være, sa han, og mente at debatten heller burde dreie seg om hvordan bygget skulle være enn om hvor vidt Ikea skulle få lov til å sette det opp.

– Det har vært vedtatt tre ganger å bygge på dette arealet, sa han.

– Nå er det på tide å belite seg.

Forslaget fra SV, V og SP falt mot stemmene til SV, SP, Rødt, Venstre og Uavhengige – før Byrådets forslag ble vedtatt med støtte fra FrP, H, KrF, PP og AP.

Ikke champagne

Etter voteringen traff vi en synlig glad Jostein Hatlebrekke.

– Jeg er utrolig lettet over at vi er kommet så langt etter åtte års arbeid, sa han.

– Dere er klar til å begynne?

– Vi håper at vi kan begynne på arbeidet med Nyborgkrysset allerede i oktober, men bygget må nok vente til høsten 2009. Først må vi gjennom et omfattende arbeid med masseutskifting på området, sammen med forberedelse av tomten og videreføring av kryssløsningen.

– Så du venter med å sprette champagnen?

– Vi har erfart at ting endrer seg underveis i et slikt prosjekt, og er vel betingede optimister for prosessen videre. Dessuten vil vi på Ikea velge en feiring som er nærmere vår kostnadsbevisste kultur enn dyr champagne.

Les også:

Siste ord er ikke sagt.

Besøk Åsane Tidende på nett.

Les flere nyheter på våre lokalsider.

Hva mener du om at Ikeas utbygging? Si din mening.

BETINGET OPTIMIST: - Vi er betingede optimister for prosessen videre, sier Jostein Hatlebrekke, som her tar første spadestikk på tomten etter at bystyret tirsdag stemte ja til reguleringsplanen for det nye Ikea-bygget.
Magne Fonn Hafskor
SVAR PÅ TILTALE: - Det er spesielt av KrF å be oss om å belite oss, siden det var de som tidligere skapte flertallet for at Ikea skulle få bygge på denne tomten, sa Kjersti Toppe.
Magne Fonn Hafskor
MASSEUTSKIFTING: - Det er naturlig at Ikea tar en del av denne regningen, sa Jan Sverre Stray (KrF) om den nødvendige masseutskiftingen til fast grunn på den planlagte kirkegården like ved Ikea-tomten.
Magne Fonn Hafskor
TAR REGNINGEN: - Vi kan ikke pålegge utbygger å betale for masseutskifting, sa byråd Øistein Christoffersen. - Ikea er innstilt på at det kan skje samtidig, men regningen tilhører kommunen.
Magne Fonn Hafskor
MISHANDLET: - Det sentrale Åsane er mishandlet av mange store varehus uten helhetlig plan, sa Terje Valen, og tok til orde for byggestopp i bydelen frem til E39 er lagt i lang tunnel. - Det trengs ekstraordinære tiltak for å møte den enorme oppsamlingen av trafikk, sa han.
Magne Fonn Hafskor
BEKKASIN: - Det er en bekkasin, kommenterte Dag Skansen påstanden om at den sjeldne fuglen åkerrikse hekker i området, og mente at SV og SP alltid vil finne en sjelden art å trekke frem uansett byggested.
Magne Fonn Hafskor
AVSTEMMING: Byrådspartiene FrP, H og KrF sammen med AP og PP stemte for Byrådets forslag, og markerte dette med å reise seg.
Magne Fonn Hafskor