Statens vegvesen markerte i dag starten på tunnelarbeidet mellom Dolvik og Sandeide. Tunnelen inngår i første byggetrinn på Ringvei Vest.

— Salven gikk av helt perfekt, alt gikk helt som det skulle, sier skytebas Oddmund Aven.

Sykkel og gangsti

Ringvei vest skal bli en motorvei som går mellom Birkelandskrysset ved Flesland til Liavannet på Laksevåg. Tunnelen som ble påbegynt i dag skal bli 2,5 kilometer lang og ha fire felt.

I tillegg består byggetrinn 1 i å oppgradere til to-feltsvei mellom Dolvik og Birkelandskrysset. Dette arbeidet starter ved påsketider. Det skal også bli sykkel og gangsti på rundt 4,5 kilometer mellom Dolvik og Birkelandskrysset.

1,2 milliarder

Byggetrinn én koster nesten 1,2 milliarder kroner. Neste byggetrinn skal stå ferdig mellom 2014 og 2017. Da vil tunnelen bli videreført mellom Sandeide og Liavatnet til en syv kilometer lang firefelts-tunnel.

Det tredje byggetrinnet er det ennå ikke bestemt når skal påbegynnes, men da skal hele veien mellom Dolvik og Birkelandskrysset oppgraderes til firefelts-motorvei.

I forbindelse med utbygging av Ringveg Vest la Statens vegvesen fra mandag 22. januar 2007 om deler av Ytrebygdsvegen i Dolvik. For å kunne starte på arbeidet med tunnelen var det nødvendig å fjerne deler av veien i området der tunnelen skal gå inn.

Veiomlegging resten av året

I oktober 2006 ble krysset i Dolvik erstattet med en trearms rundkjøring. Den midlertidige omlagte veien vil føre trafikantene inn i den allerede etablerte rundkjøringen. Veien er bygd som tofeltsvei med egen gang- og sykkelvei.

Den midlertidige veien vil være i bruk til neste veiomlegging i Dolvik skjer mot slutten av året.

Paul Sigve Amundsen (MMS)
Paul Sigve Amundsen (MMS)
Paul Sigve Amundsen (MMS)