Andersen kommer fra stillingen som seksjonsleder for plan— og forvaltning for Voss og Hardanger i Statens vegvesen. Hun er utdannet siviløkonom og har blant annet bakgrunn fra Hydro- og Statoil-systemet.

Det var i fjor høst at Stortinget vedtok å etablere Vegtilsynet som en egen enhet direkte under veidirektøren i Statens vegvesen. Det skal være et tydelig skille mellom Vegtilsynet og resten av etatens virksomhet. I løpet av neste år skal tilsynet være operativt. Tilsynet skal jobbe med veiinfrastrukturen for å bedre sikkerheten for transport på vei.