— Mannen ble pågrepet i C. Sundts gate sent torsdag kveld, og brakt inn til politistasjonen, sier stasjonssjef Rune Solbakken ved Bergen sentrum politistasjon.

Dermed ble mannen den første som blir anmeldt for brudd på forbudet mot sex-kjøp i Bergen.

— Jeg kjenner ikke detaljene rundt hvilken reaksjon han har fått, men i utgangspunktet vil vi gi forelegg fra 10.000 kroner og oppover for brudd på forbudet mot kjøp av sex, sier Solbakken.

På landsbasis er mer enn 20 menn anmeldt etter at forbudet trådte i kraft ved nyttår.

19 tatt i Oslo

I Stavanger ble de to første sex-kundene pågrepet natt til lørdag, skriver Stavanger Aftenblad. En 36-åring ble stoppet av politiet på gaten i nærheten av byens prostitusjonsstrøk, og innrømmet forholdet. Han godtok et forelegg på 9000 kroner.

Like dyrt ble det for en 42-åring som ble pågrepet utenfor leiligheten til en prostituert kvinne i nærheten av sentrum. Også han godtok forelegget på stedet.

I Oslo var 19 menn pågrepet frem til torsdag. Seks av dem ble tatt på åpen gate, mens 13 ble pågrepet etter aksjoner mot leiligheter der politiet vet det foregår prostitusjon. Til sammen har 13 av de 19 mennene vedtatt forelegg på 8000-9000 kroner. De som ikke vedtar foreleggene fra politiet, risikerer å måtte møte i retten.

Politiet i Bergen har satt ned en egen gruppe som skal lede arbeidet med å håndheve det nye forbudet.

Både uniformert og sivilkledd politi skal holde prostitusjonsstrøket i sentrum under oppsikt. I tillegg vil politiet overvåke nettannonser og følge med på aktuelle boliger for å holde oppsikt med markedet for innendørsprostitusjon.

— Vi følger dette arbeidet tett opp, og kommer til å fortsette med det fremover. Men prostitusjon er ett av flere områder vi skal ha oppmerksomhet på, vi har mange andre oppgaver også. Ressurssituasjonen vil til enhver tid avgjøre hvor intensivt vi følger miljøet, sier Solbakken.

Kraftig reduksjon på strøket

Ifølge Kirkens Bymisjon har antall kvinner som selger sex på gaten i Bergen gått kraftig ned etter nyttår. Mens det rett før jul dukket opp en del nye, utenlandske kvinner, har bymisjonens ansatte ikke registrert nykommere på strøket etter nyttår.

— Reduksjonen i antall kvinner ute er tydelig. Så loven har hatt en effekt i forhold til utemarkedet, det er det ingen tvil om. Men vi har grunn til å tro at en del kvinner finner andre arenaer for å fortsette med prostitusjon, sier Leif Jarle Theis, daglig leder for Kirkens Bymisjon i Bergen.

Kvinner ansatte i bymisjonen har snakket med, forteller at de finner andre måter å innrette seg på i stedet for å gå på gaten.

— Så er det selvfølgelig også en del som har forlatt landet. Men vi har inntrykk av at mange har en holdning om at de vil vente og se hva slags virkning loven gir, før de bestemmer seg for hva de vil gjøre, sier Theis.

I så måte synes han det blir interessant å se hva som skjer etter den første pågripelsen torsdag kveld.

— Uansett fortsetter vi vårt arbeid som før. Kvinnene er sårbare, og det er mer usikkerhet knyttet til deres hverdag nå. De trenger oss mer enn noensinne, sier Theis.

STILLE: Få dager før forbudet mot sexkjøp trådte i kraft ved nyttår, var det liten aktivitet på Strandkaien og i C. Sundts gate. Ifølge Kirkens Bymisjon har det vært en kraftig reduksjon i antall gateprostituerte i Bergen etter nyttår.