Med en fremdrift på 14–15 meter hver dag, regner utbygger med å grave seg ferdig vinteren 2012.