Bare halvannen uke før Helse Førde avvikler driften av ortopedisk avdeling ved Nordfjord sjukehus, håper sykehusaksjonen å snu saken i retten.

I dag startet saken i Bergen tingrett der sykehusaksjonistene i Nordfjord går rettens vei for å få stanset den planlagte nedleggelsen 16.desember.

— Dette er en sak som betyr svært mye for svært mange i Nordfjord. Det handler om trygghet og nærhet. Ingen i Nordfjord har forventninger om at tilbudet skal være like bredt som ved et universitetssykehus, men tilbudet skal være forsvarlig, sa aksjonens prosessfullmektige Gerd Aaland Fagerli fra advokatfirmaet Harris.

Saksøker ber om en midlertidig forføyning før man vurderer en endelig avvikling. De vil med andre ord ha en midlertidig utsettelse, før de eventuelt kommer med et hovedkrav senere.

Bestrider kravet

Helse Førde, som er saksøkt i saken, bestrider at kravet er et gyldig rettskrav. De mener dette dreier seg om en lovlig intern organisering av helseforetak. De er enig i at folk har krav på helsemessig forsvarlig behandling, men ikke nødvendigvis i Nordfjord.

— Omorganiseringen fra fylke til stat har fungert, og vi har i Norge verdens beste helsevesen. Hvorfor skal vi skru tiden tilbake 60 år bare i Nordfjord, spør advokat Trond Hatland fra advokatfirmaet Thommessen. Han representerer Helse Førde i retten og mener det er «ganske spesielt» at Bergen tingrett skal vurdere noe som både Helse Førde, Helse Vest og departementet allerede har gjort en vurdering av.

— Sykehusaksjonen prøver nå å rettsliggjøre saken på tross av at de ikke har vunnet frem verken politisk eller medisinsk, sier han.

- Sentraliseringsiver

Sykehusaksjonen mener kampen om ortopedien er prinsipiell.

— Når den legges ned sitter Nordfjord igjen med et svekket sykehus med en liten indremedisinsk avdeling uten forsvarlig akuttberedskap og kirurgi, sier Fagerli.

Sykehusaksjonen mener dette er en sentraliseringsiver i Helse Førde som går på bekostning av befolkningen i Nordfjord, og at sykehuset gradvis har blitt svekket gjennom hele 2000-tallet.

Helse Førdes advokater mener på sin side at sentraliseringen er et gode, og at det er overkapasitet på ortopediske tjenester i fylket.

— Ved å legge ned den ortopediske avdelingen ved Nordfjord vil det bli en mer samlet og helhetlig kompetanse ved Førde Sjukehus, sier Leknes.

- Avtalebrudd

Et sentralt punkt i kampen mot nedleggelse er gavebrevet fra 1950, hvor Stiftelsen Nordfjord sykehus ga bort sykehuset til fylkeskommunen.

— Helse Førde har brutt forutsetningene for gaven, sier advokat Fagerli.

Prosessfullmektig Knut H. Leknes hos advokatfirmaet Thommessen mener Helse Førde som eier kan omorganisere etter behov for effektivisering slik de selv ønsker.

— Gavebrevet er helt irrelevant. De kravene som knyttes til gavebrevet forutsetter nedleggelse av sykehuset, her er det kun snakk om en avdeling, sier han.

- Like godt tilbud

Videre sier Leknes at akuttfunksjonen vil være uforandret også etter planlagt avvikling av ortopedien 16. desember. Det er sykehusaksjonen uenig i. De viser til at flom, stengte veier og skodde fører til at både luftambulanse og vanlig ambulanse vil få vanskeligheter med å frakte pasienter til Førde Sjukehus, og legger frem tall de mener gir grunn til bekymring.

— På sommerhalvåret må 18 prosent av alle oppdrag avbrytes på grunn av værforhold, tekniske problemer eller manglende bemanning. På sommerhalvåret er det tilsvarende tallet 44 prosent, sier Fagerli.

Helse Førdes advokater bestrider tallene.

— I forhold til akuttberedskap med ambulansefly og helikopter er det kun er kun 15% av forsinkelsene grunnet værforhold, sier Leknes.

De mener dessuten forlenget transport med ambulanse ikke er kvalitetssenkende.

— Det er bare tilfelle i henhold til pasientens subjektive opplevelse, ikke medisinske forhold. Når det gjelder bruddskader, som ortopedisk avdeling i størst grad behandler, er det uproblematisk å fraktes med ambulanse og får smertelindrende og stabiliserende behandling der, sier Hatlestad.

Føler seg lurt

Leder for sykehusaksjonen, Svein Hansen, sa i sin vitneforklaring at befolkningen i Nordfjord føler seg lurt.

— Vi har blitt lovet sikre garantier om kirurgisk akuttberedskap som ikke blir holdt. Vi føler oss overkjørte og når ikke frem politisk. Vårt håp nå er at saken vil bli behandlet rettferdig i retten.

Han frykter konsekvensene av nedleggelsen vil være fraflytting fra området.

— Skal vi ha et fremtidig Nordfjord må vi ha en sikker helsetjeneste, sier han.

Hansen mener han selv er i live takket være Nordfjord sjukehus. For to år siden ble han kritisk syk og fikk rask behandling i Nordfjordeid, før han ble sendt videre til behandling på et høyere nivå.

— Jeg hadde nok ikke sittet her om det ikke hadde vært for sjukehuset, sa Hansen.

- Nødvendig

Administrerende direktør i Helse Førde, Jon Bolstad, vitnet også i saken mandag.

Han påpekte at Helse Førde lenge har slitt med dårlig økonomi. Han mener det er helseforetakets rett og plikt å gjennomføre omstruktureringer som bedrer økonomien.

— Vi har lenge slitt med underskudd i 100-millionersklassen. Over tid vil vi ikke ha råd til å investere i medisinsk utstyr dersom vi ikke kutter kostnadene, forklarte direktøren.

Overkapasiteten ved Nordfjord Sjukehus ble også behørig omtalt av Bolstad. Han sa at sykehuset ønsker å bruke ressursene på å behandle pasienter og ikke vente på eventuelle pasienter.

Bolstad understreket i sin forklaring at Sogn og Fjordane har 11 prosent flere sykehusinnleggelser enn ellers i landet.

— Sogn og Fjordane har hatt et høyt forbruk av sykehusinnleggelser. Dersom kapasiteten er stor, senkes terskelen. Det handler om en praksis og en kultur, ikke om sykelighet, sa han.

Direktøren garanterte for en ivaretakelse av akuttberedskapen i Nordfjord-området etter 16. desember.

Rettssaken fortsetter i morgen, tirsdag.

Hva håper du blir utfallet av rettssaken? Si din mening under!

OPTIMIST: Leder for sykehusaksjonen, Svein Hansen.
ØRJAN DEISZ
KJEMPER I RETTEN: Fra venstre: Advokatene Gerd Aaland Fagerli, Trond Hatlestad og Knut H. Leknes.
ØRJAN DEISZ