Kollegiet ved Norges Handelshøyskole har i dag gitt Siri Pettersen Strandenes (53) opprykk til professor i samfunnsøkonomi på grunnlag av kompetansevurdering. Hun blir dermed den første kvinnelige professoren ved NHH.

— Jeg er meget glad for at NHH i dag får sin første kvinnelige professor. Høyskolen er nå i en situasjon hvor vi både satser og høster gevinster av vår handlingsplan for økt rekruttering av kvinner i vitenskapelig stab, sier rektor Per Ivar Gjærum ved NHH til Paraplyen, internavisen for ansatte ved NHH.

Siri Pettersen Strandenes er født i Tønsberg. Hun er utdannet siviløkonom med Høyere avdelings eksamen fra NHH. Hennes spesialkompetanse er innenfor fagfeltene skipsfartsøkonomi, luftfartsøkonomi og internasjonal handel.

Hun har vært ansatt som førsteamanuensis ved NHH siden1992.