Ho blir den første kvinne i ei stilling som lensmann i Sogn og Fjordane.

Aanonsen er 33 år, og kjem opphavleg frå Sandnes. Ho har arbeidd som politibetjent ved Aurland lensmannskontor sidan 1997.

Før det var ho i Bergen i halvtanna år.