• Senterpartiet er en bremsekloss for bybaneutbygging, sier Trine Skei Grande (V). Det får Liv Signe Navarsete (Sp) til å frese.

Skei Grande var i Bergen for å presentere Venstres forslag til hvordan Bybanen og andre store kollektivløft i byene skal finansieres. Men hun benyttet anledningen til å kritisere partiet som har sittet med samferdselsministeren siden Torild Skogsholm (V) gikk av i 2005.

— Fikk sjokk av Venstre

— Det var under Skogsholm vi fikk gjort et løft der staten gikk inn i spleiselaget for kollektivtrafikken i de store byene, gjennom belønningsordningen. Vi kan ikke la kommunene betale alt dette selv. Men så lenge Sp sitter i regjeringsbygget, virker det umulig å få til et skikkelig spleiselag, sier Skei Grande.

Hun kritiserer Sp for ikke å være interessert i byenes utvikling, men for ensidig å satse på veier i distriktene.

Det får Skogsholms etterfølger, Sp-leder Liv Signe Navarsete, til å tenne på alle pluggene.

— Det er bare oppspinn fra Venstre. Det var jeg som fikk ordnet finansieringen av Bybanen og la ned grunnsteinen. Skogsholm bare snakket, men gjorde ingenting. Jeg fikk sjokk da jeg kom på statsrådskontoret og oppdaget at det ikke fantes noen finansieringsplan for Bybanen, sier Navarsete.Hun viser til at den rød-grønne regjeringen åpnet for å bruke riksveimidler på bybane, og at Sp har jobbet for å få Bergen inn i belønningsordningen for kollektivtrafikken. Sp er også pådriver for restriktive tiltak mot biltrafikken, sier hun.

Lover 5,2 statlige milliarder

Venstres plan for å finansiere bybane til alle bydeler innebærer et spleiselag mellom staten og bilistene i bergensområdet. Av en totalkostnad på 8,8 milliarder kroner, skal 5,2 av dem komme fra statlige bevilgninger.

3,6 milliarder må betales av bilistene. For å få det til, må man både øke bompengene og innføre køprising.

— Men det blir en beskjeden økning på rundt fire kroner i snitt for hver passering. Køprising vil vi dessuten innføre for å bedre fremkommeligheten. Bybanen er blitt populær, og jeg tror bergenserne er villige til å være med å betale litt når de kan få så mye tilbake fra staten, sier Julie Andersland, førstekandidat for Venstre i Bergen.

— Husk at vi vil tilby folk et attraktivt alternativ til å kjøre bil, sier Skei Grande.

Si din mening!