Bostyrer Bjørn Åge Hamre sier at konkurs i borettslag er nokså spesielt.

– På mange måter er det litt upløyd mark, og beboerne risikerer å tape innskuddet sitt i borettslaget. I dette tilfellet var det åtte enheter som i gjennomsnitt hadde ett innskudd på 800.000 kroner og en fellesgjeld på to millioner på hver enhet. Av forskjellige årsaker klarte ikke laget samlet å betjene fellesgjelden på 15 millioner til Handelsbanken, sier Hamre.

Underskudd

Borettslaget ble innflyttet i 2006, og regnskapet viste underskudd på hundre tusen kroner allerede i 2007. Det var etter at det var betalt inn 800.000 kroner. Innskuddene beboerne har betalt var av varierende størrelse, slik at noen står i fare for å tape langt mer enn andre. Ifølge regnskapsfører skylder laget Handelsbanken kr 15.312.000 og i tillegg kommer utbetalte renter i 2009 på ca. kr 216.000,-

Årsaken til konkursen er 2 leiligheter som ikke har betalt sine månedlige felleskostnader. Dette har ført til at boligene er blitt begjært for tvangssalg. På grunn av dårlig boligmarked har boligene ikke blitt solgt.

– Hva skjer med beboerne nå?

– De kan fortsette å bo i leilighetene sine inntil en av partene sier opp leieforholdet. Da skal det skje til det som ansees som gjengs leie for tilsvarende i området, sier Hamre.

Selge eiendommen

Han sier at den videre prosedyre vil bli å selge eiendommen. Om den splittes opp i selveiende enheter vil beboere kunne får tilbud om å kjøpe sin enhet. Et annet alternativ er å selge hele eiendommen til en ny eier.

Beboerne er nå å betrakte som ordinære leietakere etter husleieloven.

– Jeg har ikke full oversikt over boet ennå, og jeg har forståelse for de problemer beboerne nå er kommet i, sier Hamre.

Det har ikke vært mulig å komme i kontakt med borettslagets styre eller beboere som vil uttale seg om saken.

Enestående

– Jeg kan ikke uttale meg om dette laget spesielt, bare si at det heldigvis er det eneste tilfellet av borettslagskonkurs i Bergen. BOB har kun hatt i oppdrag å føre regnskap for dem som et selvstendig lag, så styret i laget må svare på spørsmål dere må ha, sier administrerende direktør Terje Gilje i BOB.

– Har dere flere lag som er i vanskeligheter?

– Vi har hatt ett annet selvstendig lag som har hatt problemer grunnet høy fellesgjeld, lave innskudd og mangel på salg av alle leilighetene. Her har andre beboere nå bestemt seg for å kjøpe de tomme enhetene, så vi regner med at dette laget klarer seg, sier Gilje.

Venter lovendring

Han regner med at det nå kommer lovendringer som forhindrer at folk som kjøper seg inn i et borettslag kan komme i en slik situasjon.

– Borettslag som er etablert av boligbyggelagene har en forsikringsordning. De betaler en hundrelapp i året som forsikrer dem mot konsekvenser av at enkelte borettshavere får betalingsproblemer, eller om laget blir sittende med usolgte leiligheter.