Statsråden viser til at lønnsoppgjøret i statlig og kommunal sektor har en lokal lønnspott som er mer enn dobbelt så stor som den noen gang har vært.

Tidligere har den lokale delen av lønnsoppgjøret maksimalt utgjort et lønnstillegg på 0,75 prosent. I år utgjør den lokale potten over to prosent.

— Dette gir en enestående mulighet til å utvikle resultatorienterte lønnssystemer på den enkelte offentlige arbeidsplass. Og det vil bety utrolig mye i arbeidet med å modernisere offentlig sektor, sier Norman til Bergens Tidende.

Til hele Høyres landsmøte understreket han at lokale ledere må kunne bruke lønns- og arbeidsvilkår som virkemidler for å motivere offentlig ansatte. - I årets lønnsoppgjør la vi derfor stor vekt på å øke potten som går til lokal forhandlinger. Og jeg er glad for at vi både i stat og kommune fikk gjennomslag på dette punktet, sa Norman.

Hvordan våge å gi ulik lønn

— Hvordan sikrer du deg at offentlige ledere virkelig våger å bruke lønn som virkemiddel og ta det bråket som vil følge med når man skal behandle sine ansatte ulikt?

— Ta høyskolene og universitetene som eksempler. De vil nå bli premiert etter de resultater de har å vise til. Skolene som kan vise til de beste resultatene på forskning og undervisning, vil vinne kampen om midlene fra statsbudsjettet. Og høyskoler som skal vinne i den konkurransen befinner seg i et slags skjebnefellesskap hvor de må ta i bruk resultatorientert lønn for å lykkes, tror Norman.

Tvinges til resultatlønn

— Skal vi virkelig klare å bedre servicen og få mer velferd ut av skattekronene, er det viktig å gjøre flere ting samtidig. Man kan derfor ikke stole på at større lokale lønnspotter virkelig ville fått ledere lokalt til å lønne etter resultater. Men samtidig endrer vi sentralt finansieringsordningene, slik at de institusjonene som kan vise til best resultater også får mest penger. Da blir den vanskelig for ledere å ikke bruke lønn som virkemiddel for å skape resultater, sier Norman.

For mange sykehus som vil avvikle pasientkøer, er det for eksempel ønskelig å øke tilleggene for ubekvem arbeidstid, slik at det blir mulig å holde operasjonssaler og laboratorier åpent mer enn åtte timer i døgnet.

EN STILLE REVOLUSJON: - Den store lokale lønnspotten i årets statlige og kommunale lønnsoppgjør er starten på en revolusjon som tvinger frem resultatorienterte lønninger, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman (til v.). På Høyres landsmøte høstet han applaus sammen med bl.a. forsvarsminister Kristin Krohn Devold og undervisningsminister Kristin Clemet.
FOTO: ROBERT BRÅTHEN