For seks år siden ble MTB-ene i Hauk-klassen modernisert for en milliard kroner, slik at de kunne seile til 2015. Nå ligger noen av dem på Askøy og venter på å bli til spiker.

— Jeg forstår at det stilles spørsmål ved fornuften i det, sier Strøm-Erichsen (bildet).

Tar lang tid

Vedtaket om å forlenge levetiden til MTB-ene ble tatt av Stortinget på 1990-tallet.

— Da eksisterte fortsatt spøkelsene fra den kalde krigen, sier forsvarsministeren.

Hun peker videre på at gjennomføringen av alle investeringer i Forsvaret tar lang tid.

— Det er lange bestillingstider, og det kan ta et helt tiår før vi ser resultater av en beslutning. I løpet av den tiden kan behovene endre seg og verden se helt annerledes ut. Slik er det i denne saken, sier Strøm-Erichsen.

- Ikke bortkastet

— Har milliardinvesteringen i å fornye MTB-ene vært bortkastet?

— På ingen måte. Uten oppgraderingen kunne vi ikke ha påtatt oss utenlandsoppdragene MTB-ene har utført i Gibraltarstredet og utenfor kysten av Libanon.

Forsvarsministeren er forundret over at medlemmer av forsvarskomiteen i BT i går uttrykte overraskelse over at Haukene nå blir hogget.

— Departementet har ikke gjort annet enn å følge opp Stortingets egne vedtak. Det innebærer blant annet at Haukene fases ut i løpet av 2008, samtidig som de nye MTB-ene i Skjold-klassen fases inn, sier hun.

Vedtaket om å fornye MTB-våpenet ble tatt av Stortinget i 2001.

— Kunne ikke denne investeringen ha ventet ettersom de gamle MTB-ene var modernisert?

— Det kan man godt si, men nå ble en gang det vedtaket gjort og prosjektet satt i gang.

Ikke begge klassene

— Det har likevel aldri vært meningen å seile de to MTB-typene samtidig. Det er det ikke nok personell til, legger hun til.

— Hvorfor kan ikke Haukene selges, i stedet for å hogges opp?

— Det er ikke lett å finne kjøpere til slike fartøyer. Våpensystemene kan naturlig nok ikke følge med hvis noen kjøper dem.

Anne-Grete Strøm-Erichsen utelukker likevel ikke at noen av Haukene havner hos andre nasjoner.

— Foreløpig er seks sendt til hogging. Vi har ikke avgjort hva som skjer med de siste åtte fartøyene, sier hun.

Må skille

Hun har fått med seg at tidligere sjøforsvarstopper som admiral Kjell-Birger Olsen ønsker å beholde alle MTB-ene.

— Vi må skille mellom ønskene til avgåtte admiraler i Bergen og det Stortinget beslutter, påpeker hun.

Forsvarsministeren mener den sittende regjeringen har gjort mye for at Norge i det hele tatt har MTB-er i den fremtidige sjøforsvarsstrukturen.

— Husk at forsvarssjefen ikke fant plass til dem, sier Strøm-Erichsen.

Midlertidige hull

Hun innser at Norge i en overgangsperiode får huller i marinestrukturen.

— Den blir litt svakere før den blir bedre. Vi har investert mye i Sjøforsvaret. Når de nye fregattene og MTB-ene er på plass, får vi en av Europas mest moderne mariner, poengterer forsvarsministeren.

Aps Signe Øye i forsvarskomiteen sa til BT i går at hun var overrasket over hoggingen. – Jeg vil presisere at jeg kjente til at MTB-ene skulle fases ut, og synes det er fornuftig, sier hun.

RUNE BERNTSEN