I onsdagens BT uttrykte Arvid Taule i Hatlestad terrasse 97 bekymring for at beboerne ville sitte igjen med svarteper etter opprydding og rassikring.

— Det er for tidlig å si noe om både størrelsen på regningene og hvem som skal betale dem. Jeg kan imidlertid si at kommunen vil gjøre sitt ytterste for å ivareta beboernes interesser, sier byrådsleder Mæland.

Hun regner med at det til syvende og sist blir en diskusjon mellom kommunen, hver enkelt beboers forsikringsselskap og Naturskadefondet.

— Kommunen tar ansvaret for å reetablere infrastrukturen i området, sier kommunaldirektør Edel Eikeseth.

Hatlestad terrasse er en kommunal vei. I utgangspunktet er det derfor kommunens ansvar å vedlikeholde den og å holde den åpen.

— Finansieringen av å rydde den får vi komme tilbake til, sier Eikeseth.

I løpet av helgen håper kommunen at veien kan åpnes hyppigere.

— Ved store nedbørsmengder kan den tidvis bli stengt igjen, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes.

Kommunen vurderer å sette opp stålcontainere ved rasstedet, slik at det skal bli tryggere for fotgjengere å ta seg forbi. Gangveien fra Hamrevegen og opp til Hatlestad terrasse skal også forbedres.